Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26061-26080 av 26613 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Legger grunnlaget for et godt samarbeid i Brasil

  27.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold er for tiden i Rio de Janeiro i Brasil. På mandag 25. november ble det undertegnet en samarbeidsavtale for forskning og teknologi innen olje og gass. Den videre planleggingen av dette samarbeidet er nå i gang.

 • Har språket i staten blitt klarere?

  27.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar førstkommende fredag der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram. Seminaret overføres på nett-TV på regjeringen.no.

 • Mæland åpnet seminar om det indre marked

  27.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For fjerde år på rad arrangerte Nærings- og handelsdepartementet og NHO et felles indre markedsseminar.

 • Ønsker forenklet IA-avtale

  27.11.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminster Robert Eriksson møtte i går partene i arbeidslivet for å forberede forhandlingene om ny IA-avtale. - En ny IA-avtale må forenkles og gjøres mindre byråkratisk, var beskjeden fra statsråden.

 • Søknad om partistøtte for valgperioden 2014-2017

  27.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det nærmer seg nytt år med ny valgperiode og nye søknader om statlig partistøtte fra hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner. For at tilskuddet skal kunne være på konto tidlig i januar 2014, må FAD ha mottatt søknad senest innen 15.

 • Lønnsemd er nøkkelen til vidare vekst i sjømatindustrien

  27.11.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  - Dette er eit høgt prioritert område for regjeringa, og eg er glad for at utvalet som skal gå gjennom rammevilkåra til sjømatindustrien er godt i gang med arbeidet, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Jordvern og matvaresikkerheit i spørjetimen på Stortinget

  27.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Per Olaf Lundteigen (Sp) og Marit Arnstad (Sp) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker

  27.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet legger frem nye rutiner for håndtering av kulturminneregistreringer i vindkraftsaker som behandles etter energiloven. Rutinene bygger på at prinsippene i kulturminneloven tilpasses

 • Inger-Anne Ravlum ny direktør i NILF

  27.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styret i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har 26. november ansatt Inger-Anne Ravlum som ny direktør. Inger-Anne Ravlum er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har en bred administrativ og politisk

 • Presseinvitasjon: Radikaliseringskonferansen 2013: «Felles ansvar for tidlig forebygging»

  27.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet nasjonal konferanse om radikalisering. Konferansen retter seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

 • Europakommisjonen med veiledning for et indre elektrisitetsmarked

  26.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 5. november fram en melding med tittel «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention». Meldingen gir veiledning til medlemslandene om bruk av støtteordninger og tiltak i det indre

 • Pris til to viktige bidragsytere i kampen mot vold i nære relasjoner

  26.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner, og deles mellom de to vinnerne.

 • Olje- og energiminister Tord Lien har fått vurdert sin habilitet

  26.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien har på grunn av sin tidligere stilling som direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi AS, fått Justisdepartmentets lovavdeling til å vurdere sin habilitet når det gjelder departementets befatning

 • Enighet om videre samtaler om makrellforhandlingene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag EUs fiskerikommissær Maria Damanaki til nye samtaler om forhandlingene mellom Norge, EU, Island og Færøyene om fordeling og forvaltning av makrellbestanden.

 • Vil tilrettelegge for IKEA i Vestby kommune

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark.

 • Landbruks- og matministeren i Lofoten

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag Vestvågøy i Lofoten. Lokal matproduksjon har vært sentralt tema i dagens program.

 • Mange har fulgt pålegg om reintallsreduksjon

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

 • Sanner inviterte EU og EØS til samarbeid om utviklingen i nord

  26.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi ønsker å bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig Europa, sa Jan Tore Sanner, og inviterte EU og EØS-landene til samarbeid om utviklingen i nord.

 • Ayhan på maritimt FN-toppmøte

  26.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan deltar på generalforsamlingen til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i London.

 • Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

  26.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer,