Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 26101-26120 av 27475 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kvoteåret 2014 - endring i overgangsordning

  07.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På bakgrunn av anmodning fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA har Landbruks- og matdepartementet i dag vurdert overgangsordning i forbindelse med flytting av starttidspunktet for kvoteåret på nytt.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder innlegg på den nasjonale kongressen om rus og psykisk helse

  07.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Mandag 10. februar deltar helse- og omsorgsminister Bent Høie på den 6. Nasjonale kongressen om rus og psykisk helse.

 • Kulturministeren besøkte Troms 1.-3. februar

  07.02.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Widvey møtte Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og syv kulturnæringsaktører. Hun besøkte også Perspektivet museum/UiT, Tromsø museum, Nordnorsk kunstmuseum og Tromsø kommune. I tillegg var Widvey til stede på

 • Diskuterte Digital Agenda

  07.02.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUs toppbyråkrat for IKT og telekom, Robert Madelin, møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under et besøk i Oslo denne uken.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Elverum

  07.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 11. februar deltar statsråden på åpningen av Hernes institutt. Han besøker også Moen sykehjem for å markere at Pasientsikkerhetskampanjen blir et femårig program.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 7, 2014

  07.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 7, 2014.

 • Møtte en samlet maritim næring i Haugesund

  07.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland varslet at maritim næring vil merke at en ny næringsvennlig regjering er på plass under Haugesundkonferansen tirsdag 4. februar.

 • Raspeball, komle, potetball... kjært barn har mange navn

  07.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dette er tradisjonsmat i hele Norge og retten ligger godt an blant forslagene som har kommet inn til kåringen av Norges nasjonalrett 2014. Send inn din favoritt til nasjonalrett2014@lmd.dep.no

 • Pressekonferanse: Teknisk beregningsutvalg legger fram rapport

  07.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger 17. februar fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2014.

 • Nordiske utenriks- og forsvarsministre møtes på Island

  07.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  11.-12 februar vil de nordiske utenriks- og forsvarsministrene ha et felles møte på Island for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål og konkret nordisk samarbeid. Samtidig stiller Norge med jagerfly i Nato-operasjonen for overvåkning og

 • Statens bymiljøpris 2014

  07.02.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tema for årets pris er Bymiljø og helse, og vi inviterer kommuner som har jobbet med dette til å delta i konkurransen. Prisen består av en plakett, et diplom og 250 000,-.

 • Hedmark utbedrer skogsbilvegene

  07.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en del av satsingen på modernisering av skogsbilvegnettet, Har Hedmark satt i gang utbedringer av flaskehalser og deler av vegene som er i for dårlig stand.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  07.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Tillatelse til bygging av Stardalen kraftverk

  07.02.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Stardalen Kraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Stardalen kraftverk i Jølster kommune. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende årsforbruket til om lag 2300 husstander.

 • Olje- og energiministerens program uke 7

  07.02.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Oppnevning av Produktivitetskommisjonen

  07.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitetskommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø.

 • Samferdselsdepartementet – to utnevnelser i statsråd

  07.02.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I statsråd i dag ble seniorrådgiver Willy Grepstad og seniorrådgiver Anita Christoffersen fra Kyst- og miljøavdelingen utnevnt til underdirektører i Samferdselsdepartementet.

 • Statens seniorråd

  07.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt Statens seniorråd. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg skal lede rådet. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er

 • Helgesen settestatsråd for Brende

  07.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Vidar Helgesen som settestatsråd for utenriksminister Børge Brende.

 • Norgesmestre i institusjonskokkfaget

  07.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Inger Haugene og Lars Helleborg ble nylig kåret til norgesmestre i NM i institusjonskokkfaget med en meget velsmakende og fargerik meny. De arbeider til daglig på Oslo universitetssykehus, hovedkjøkkenet Ullevål.