Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26101-26120 av 26641 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Olje- og energiminister Tord Lien har fått vurdert sin habilitet

  26.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien har på grunn av sin tidligere stilling som direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi AS, fått Justisdepartmentets lovavdeling til å vurdere sin habilitet når det gjelder departementets befatning

 • Enighet om videre samtaler om makrellforhandlingene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag EUs fiskerikommissær Maria Damanaki til nye samtaler om forhandlingene mellom Norge, EU, Island og Færøyene om fordeling og forvaltning av makrellbestanden.

 • Vil tilrettelegge for IKEA i Vestby kommune

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark.

 • Landbruks- og matministeren i Lofoten

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag Vestvågøy i Lofoten. Lokal matproduksjon har vært sentralt tema i dagens program.

 • Mange har fulgt pålegg om reintallsreduksjon

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

 • Sanner inviterte EU og EØS til samarbeid om utviklingen i nord

  26.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi ønsker å bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig Europa, sa Jan Tore Sanner, og inviterte EU og EØS-landene til samarbeid om utviklingen i nord.

 • Ayhan på maritimt FN-toppmøte

  26.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan deltar på generalforsamlingen til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i London.

 • Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

  26.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer,

 • Starter Digital deltakelse 2017

  26.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Paul Chaffey, statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, sparket mandag i gang prosjektet Digital deltakelse 2017. Målet er å redusere antall innbyggere som ikke er på nett og bidra til å styrke den digitale kompetansen i

 • Ny veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

  26.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner ble lansert i dag. Hensikten med veilederen er å styrke samhandlingen mellom kommunale instanser slik at det resultatet blir best mulig bistand til

 • Askeskuddsjuken brer om seg

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Siden 2009 har Skog og landskap fulgt utviklingen av Askeskuddsjuken i Norge. Den hissige soppen som angriper ask brer om seg. Det er nå gjort observasjoner på Østlandet og langs hele kysten av Sør- og Vestlandet, nord til Sunnmøre. En frykter

 • Endringer i regelverket om fjordlinjene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fra i dag endret fjordlinjebestemmelsene og åpnet for alle fartøy i fiske etter sild med not i områder sør og vest for Sørøya i Finnmark, det vil si det samme området som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21

 • WTO-panel med avgjørelse i selsaken

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTO-panelets rapport, som ble offentliggjort i dag, slår fast at EUs selforordning er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket om ikke-diskriminering.

 • Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Statoils Høstkonferanse

  25.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet mandag på Statoils Høstkonferanse. Statsråden snakket om utfordringene knyttet til energi og klima, samt Norges rolle som en stabil og forutsigbar energileverandør.

 • Uken som var - uke 47

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sjakkens Justin Bieber, museangrep på kjøpesenter og ost laget av menneskelige armhulebakterier var noen av sakene vi fikk med oss i vår uhøytidelige oppsummering av ukens nyhetsbilde.

 • EU-erklæring om presidentvalget i Maldivene

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  22. november sluttet Norge seg til EUs erklæring om presidentvalget i Maldivene.

 • Langtidsbudsjettet hovedtema under Europaparlamentets plenumssesjon

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  «More Europe for less» var et gjennomgangstema under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 21.-24. november. Hovedsaken var EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2014-2020. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Anbudskonkurranse om levering av klimakvoter

  25.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO en avtale om kjøp av klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020).

 • Sanner første mann ut

  25.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høyre/FrP-regjeringen tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner er første ministeren fra den nye regjeringen som deltar på et av EUs mange uformelle ministermøter når han reiser til Vilnius 25.november.

 • Høring om fripoliser med investeringsvalg

  25.11.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til utfyllende regler om fripoliser med investeringsvalg. Høringen omhandler krav til oppreservering av fripoliser før konvertering til investeringsvalg, samt utfyllende krav til informasjonsplikt