Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26141-26160 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny sjef for Forsvarets Sanitet

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til tjeneste som sjef for Forsvarets Sanitet, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Ketil Olsen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Unngå ulykker med sikkerhverdag.no

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag lanserer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen nettstedet sikkerhverdag.no. Nettstedet inneholder gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.

 • Utenriksministeren til Genève

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i Genève 14.-16. desember for å ha møter om næringslivspolitikk og med FN-partnere.

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

 • Statssekretær Bård Glad Pedersen til Moskva 15. - 16. desember 2013.

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen reiser til Moskva for å ha politiske samtaler 15. - 16. desember 2013.

 • Motsyklisk kapitalbuffer fastsatt

  12.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt at nivået til motsyklisk kapitalbuffer for bankene skal være på 1 prosent, etter råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

 • Hets mot minoriteter og innvandrere i Bulgaria

  12.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nær halvparten av innbyggerne i Bulgaria sier de har opplevd hets og intoleranse rettet mot ulike minoriteter i landet. Politikere og journalister er verst, ifølge undersøkelsen.

 • Vil skjerpe lovverket for bombekjemikalier

  12.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 13. desember

  12.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om på sitt møte 13. desember 2013.

 • Ett selskap ønsker å fly helikopterruten Værøy – Bodø

  12.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ved anbudsåpning i dag har Samferdselsdepartementet mottatt anbud fra Lufttransport AS for drift av helikopterruten Værøy - Bodø

 • 111,6 millioner til landbruks- og matforskning

  12.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget 111,6 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter.

 • Vårt landbruk, vår framtid

  12.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesrådet i Nordland har lagt fram meldingen "Vårt landbruk, vår framtid - landbruksmelding for Nordland 2013 - 2016". Meldingen er et strategisk dokument som både gir en beskrivelse av landbruket i Nordland, og en oversikt over de muligheter og

 • Vil skape pasientenes helsetjeneste

  12.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Brukerne og pasientene er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utvikling av helsetjenestene. Bent Høie inviterte til samarbeid da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene torsdag.

 • Priv. til red./ presseinvitasjon: Pressekonferanse om motsyklisk kapitalbuffer

  12.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger i dag frem Finansdepartementets beslutning om motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 12. desember kl. 16.00, Akersgata 40.

 • Syv millioner til sikkerhet og beredskap i nordområdene

  12.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  For å styrke samarbeidet om beredskap i nordområdene, har Utenriksdepartementet besluttet å tildele syv millioner kroner til et forskningsprosjekt om maritim beredskap i nordområdene.

 • Utlysing: Kultursamarbeid med Portugal

  12.12.2013 Nyheit Utenriksdepartementet

  Interessert i kultursamarbeid med Portugal? No er det mogleg å søke om reise- og prosjektstøtte for å bli kjent med portugisiske kulturutøvarar og utvikle felles prosjekt.

 • Sykefraværet går ned

  12.12.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Det legemeldte og egenmeldte sykefraværet går ned fra 2. til 3. kvartal. Det sesongjusterte sykefraværet er nå 6,3 prosent, en nedgang på 3,0 prosent fra forrige kvartal.

 • Forhandlingane om sildeavtale fortset i januar

  11.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Den tredje forhandlingsrunden om forvalting av norsk vårgytande sild for 2014 fann stad i London denne veka, utan at partane kom til einigheit.