Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26621-26640 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet - hovedtrekk under Olje- og energidepartementet

  08.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 foreslår regjeringen enkelte endringer i forslag under Olje- og energidepartementet.

 • Mer forskning i næringslivet

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Regjeringen foreslår derfor å styrke ordninger som vil bidra til mer forskning i og for næringslivet.

 • Styrker og forenkler ordningen for integreringstilskudd

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Integreringstilskuddet styrkes med 327,8 millioner kroner i 2014. Samtidig foreslår regjeringen å forenkle integreringstilskuddsordningen, og avvikler skoletilskuddet fra 1. januar 2014. Midlene fra skoletilskuddet legges inn i

 • Mer midler til familievernet og samlivstiltak

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen styrker familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.

 • En aktiv likestillingspolitikk

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Regjeringen mener håndhevingsapparatet

 • Regjeringen satser på forskning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår 320 millioner kroner mer til forskning i budsjettet for 2014. I tillegg styrkes Skattefunnordningen.

 • Regjeringen sikrer permanent finansiering av MJK på nasjonal beredskap

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for å finansiere Marinejegerkommandoens nasjonale beredskap med 8,5 millioner kroner i 2014 i forhold til 2013-budsjettet. Bevilgningsøkningen sikrer at MJKs nasjonale beredskap ikke rammer annen operativ

 • Vil legge til rette for privatisering av Entra og Mesta

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å redusere statens eierskap i Entra og Mesta.

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for de aller fattigste

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) får de neste tre årene 2,6 milliarder bistandskroner fra Norge. Det er en økning på 260 millioner kroner i forhold til Norges forrige treårige bidrag.

 • Regjeringen vil innføre gaveforsterkningsordning

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi vil spre makten i kulturlivet. En gaveforsterkningsordning vil bidra til dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Meir til skogvegar og innovasjon

  08.11.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I sitt forslag til budsjett for 2014 løyver Høgre - FrP regjeringa meir pengar til bygging av skogsvegar, og foreslår ei ny ordning som skal hjelpe fram gründarane innan landbruks- og matsektoren.

 • Prioriterer Heimevernets innsatsstyrker

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke aktivitetsnivået i Heimevernet i 2014 og bevilger 7 millioner kroner ekstra utover forslaget fra forrige regjering.

 • Starter satsingen på folkebibliotekene

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Oppretter tilskuddsordning for nettbaserte leksika

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Nettet er blitt vår mest sentrale kunnskapskilde. Derfor trenger vi å sikre at mangfold og kvalitet blant de norske kunnskapskildene på nett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Midler til erstatningshunder for servicehundbrukere

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til kjøp av erstatningshunder for brukere som tidligere har fått tildelt servicehund.

 • Statsbudsjettet 2014: : 35 millioner mer til marin forskning

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye regjeringen ønsker å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. I tilleggsproposisjonen foreslår derfor regjeringen en økt satsning med 35 millioner kroner for marin forskning. - Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens

 • Vil styrke næringsklyngene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke næringsklyngene med ytterligere 10 millioner kroner, og vil dermed sikre at programmet iverksettes i 2014.

 • Bred satsing på forskning og utredning

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen setter av 40 millioner kroner til nye tiltak for en kunnskapsbasert kulturpolitikk i 2014. Dette er en økning på 17,4 millioner kroner sammenliknet med kulturbudsjettet for 2013.

 • Regjeringen øker støtten til næringsutvikling i fattige land

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norfund får 50 millioner kroner ekstra i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Økningen øremerkes innsats for fornybar energi. Det blir også mer penger til styrket rammevilkår for privat sektor og bedrede handelsvilkår for

 • - Ny retning for kulturpolitikken

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Regjeringen vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning