Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28661-28680 av 30236 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge gir fire millioner euro til fattigdomsbekjempelse i Aten

  26.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den økonomiske krisen har rammet grekere i et omfang jeg tror det er umulig for oss i Norge å forstå. Jeg er derfor glad for at vi kan bruke deler av EØS-midlene vi gir til Hellas på akutte tiltak for fattige og hjemløse i Aten, sier statssekretær

 • Norge mottar kampvogner fra Sverige

  25.02.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge har investert nesten 6 milliarder norske kroner i nyanskaffelse og oppgradering av kampvognen CV90 som leveres fra den svenske bedriften BAE Systems Hägglunds. Kampvognene vil markere starten på en mer moderne Hær.

 • Vil nedkjempe ulovleg fiske med globale fangstsertifikat

  25.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Noreg har fått støtte frå FN til å utvikle eit felles format for fangstsertifikat for fisk, og no vil vi medverke økonomisk til å gjennomføre arbeidet, lova fiskeriminister Elisabeth Aspaker i eit møte i Verdas matvareorganisasjon i Bergen denne

 • Indonesia avslår konsesjoner i regnskogen

  25.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Indonesia stanser nå ny næringsvirksomhet som ødelegger den intakte regnskogen i landet. Konsesjonssøknader som dekker et areal nesten like stort som Buskerud fylke er avslått eller utsatt.

 • Styrker norsk-russisk samarbeid

  25.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Lae Solberg leder 25. februar den norske delegasjonen til møte i norsk-russisk arbeidsgruppe for regionalt og grensenært samarbeid i St. Petersburg.

 • Åpnet forskningssenter for arktisk petroleumsvirksomhet i Tromsø

  25.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis (ARCEx). Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø og blir finansiert av Olje- og energidepartementet og

 • Priv til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar nytt akuttbygg på OUS

  25.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Onsdag 26. februar opnar Bent Høie nytt og moderne akuttbygg på Oslo Universitetssykehus.

 • Presseinvitasjon: Mottar rapport om vold og voldtekt i Norge

  25.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt legges fram i morgen. Til stede for å motta rapporten er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne-, likestillings- og inkluderingsminister

 • Kulturkort for ungdom 2014

  25.02.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 3,9 mill. kroner til Kulturkort for ungdom.

 • Norske styrker på beredskap for EU i 2015

  25.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Norske styrker vil stå på beredskap for EUs innsatsstyrke, EU Battle Group, i første halvår 2015.

 • Kulturdepartementet innfører ny gåveforsterkingsordning på 10 mill.

  25.02.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har innført ei ny gåveforsterkingsordning som gjeld pengegåver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseum og pengegåver for å setje i stand norske museumsanlegg. Det er sett av ei løyving på 10 mill. kroner til ordninga i

 • Vil utvikle og effektivisere administrasjonen i departementene

  25.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil gjennomgå de administrative funksjonene i departementene. Hensikten med utredningen er å skaffe mer kunnskap om hvordan tjenestene kan utvikles og effektiviseres.

 • Holder tilbake 50 millioner kroner i bistand til Uganda

  24.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge beklager dypt at Ugandas president har undertegnet en ny og strengere lov mot homofili. Loven bryter med grunnleggende menneskerettigheter og med Ugandas grunnlov. Den vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe, og kriminalisere

 • Må være med når toget går i Brussel

  24.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Konklusjonen 16 statssekretærer og politiske rådgivere tar med seg fra samling i Brussel er at de må være tidlig ute med å fronte norske interesser. - Vi må ta den politiske debatten når togene går i Europa, sier statssekretær Ingvild Næss Stub.

 • Vil ha færre innsigelser

  24.02.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt

 • Uken som var – uke 8

  24.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  En 25 år gamle sursildboks ble endelig åpnet, et par pandaer fikk en mottagelse i Belgia som var statsledere verdig og finske reinsdyreiere tar grep for å gjøre dyrene synlige i nattemørket - dette var noen av sakene vi merket oss i uken som var.

 • Priv. til red.: Samferdselsministeren til Østfold

  24.02.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Østfold tirsdag 25. februar. Han møter lokale myndigheter, Statens vegvesen og Fredrikstad Næringsforening.

 • Ny veileder for selvkost på kommunale betalingstjenester

  24.02.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for hvordan kommunene skal fastsette den øvre rammen for gebyrene fra innbyggerne.

 • Besøkte Finnsnes og Finnfjord Smelteverk

  24.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Finnsnes i Troms. Her hadde han møter med Senja Petro og Profilgruppa - en sammenslutning av bedrifter, organisasjoner og andre sentrale virksomheter i regionen. Han besøkte også hjørnestensbedriften

 • Statssekretær Stub besøker Aten

  24.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Stub reiser til Aten onsdag 26. februar for politiske samtaler med det greske EU-fomannskapet.