Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28741-28760 av 29286 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker

  27.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet legger frem nye rutiner for håndtering av kulturminneregistreringer i vindkraftsaker som behandles etter energiloven. Rutinene bygger på at prinsippene i kulturminneloven tilpasses

 • Inger-Anne Ravlum ny direktør i NILF

  27.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styret i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har 26. november ansatt Inger-Anne Ravlum som ny direktør. Inger-Anne Ravlum er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har en bred administrativ og politisk

 • Presseinvitasjon: Radikaliseringskonferansen 2013: «Felles ansvar for tidlig forebygging»

  27.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet nasjonal konferanse om radikalisering. Konferansen retter seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

 • Europakommisjonen med veiledning for et indre elektrisitetsmarked

  26.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 5. november fram en melding med tittel «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention». Meldingen gir veiledning til medlemslandene om bruk av støtteordninger og tiltak i det indre

 • Pris til to viktige bidragsytere i kampen mot vold i nære relasjoner

  26.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner, og deles mellom de to vinnerne.

 • Olje- og energiminister Tord Lien har fått vurdert sin habilitet

  26.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien har på grunn av sin tidligere stilling som direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi AS, fått Justisdepartmentets lovavdeling til å vurdere sin habilitet når det gjelder departementets befatning

 • Enighet om videre samtaler om makrellforhandlingene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag EUs fiskerikommissær Maria Damanaki til nye samtaler om forhandlingene mellom Norge, EU, Island og Færøyene om fordeling og forvaltning av makrellbestanden.

 • Vil tilrettelegge for IKEA i Vestby kommune

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) anbefaler i sin uttalelse til Miljøverndepartementet å støtte Vestby kommunes ønske om å legge til rette for IKEAs utbyggingsplaner, selv om dette innebærer omdisponering av 70 dekar dyrket mark.

 • Landbruks- og matministeren i Lofoten

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag Vestvågøy i Lofoten. Lokal matproduksjon har vært sentralt tema i dagens program.

 • Mange har fulgt pålegg om reintallsreduksjon

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

 • Sanner inviterte EU og EØS til samarbeid om utviklingen i nord

  26.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi ønsker å bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig Europa, sa Jan Tore Sanner, og inviterte EU og EØS-landene til samarbeid om utviklingen i nord.

 • Ayhan på maritimt FN-toppmøte

  26.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan deltar på generalforsamlingen til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i London.

 • Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

  26.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer,

 • Starter Digital deltakelse 2017

  26.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Paul Chaffey, statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, sparket mandag i gang prosjektet Digital deltakelse 2017. Målet er å redusere antall innbyggere som ikke er på nett og bidra til å styrke den digitale kompetansen i

 • Ny veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

  26.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner ble lansert i dag. Hensikten med veilederen er å styrke samhandlingen mellom kommunale instanser slik at det resultatet blir best mulig bistand til

 • Askeskuddsjuken brer om seg

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Siden 2009 har Skog og landskap fulgt utviklingen av Askeskuddsjuken i Norge. Den hissige soppen som angriper ask brer om seg. Det er nå gjort observasjoner på Østlandet og langs hele kysten av Sør- og Vestlandet, nord til Sunnmøre. En frykter

 • Endringer i regelverket om fjordlinjene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fra i dag endret fjordlinjebestemmelsene og åpnet for alle fartøy i fiske etter sild med not i områder sør og vest for Sørøya i Finnmark, det vil si det samme området som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21

 • WTO-panel med avgjørelse i selsaken

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTO-panelets rapport, som ble offentliggjort i dag, slår fast at EUs selforordning er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket om ikke-diskriminering.

 • Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Statoils Høstkonferanse

  25.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet mandag på Statoils Høstkonferanse. Statsråden snakket om utfordringene knyttet til energi og klima, samt Norges rolle som en stabil og forutsigbar energileverandør.

 • Uken som var - uke 47

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sjakkens Justin Bieber, museangrep på kjøpesenter og ost laget av menneskelige armhulebakterier var noen av sakene vi fikk med oss i vår uhøytidelige oppsummering av ukens nyhetsbilde.