Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28761-28780 av 30212 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Stavanger og Bergen mandag 17. februar

  14.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråden og statssekretær Anne Grethe Erlandsen deltar på åpningen av Helsehuset i Stavanger. De skal også gå Stolzekleiven. Dagen avsluttes på Allmennmedisinsk forskningsenhet.

 • Oppnevner særskilte meklere for lønnsoppgjørene

  14.02.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongen i statsråd oppnevnte 14. februar et korps på 13 særskilte meklere for to år. Meklerkorpset er styrket med to personer. Meklerne bistår sammen med kretsmeklerne riksmekleren under lønnsoppgjørene.

 • Statens finansfond avvikles

  14.02.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag besluttet at Statens finansfond skal avvikles.

 • 30 nye skogområder er vernet i dag

  14.02.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen verner 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

 • Torgeir Strøm utnevnt til ekspedisjonssjef

  14.02.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I statsråd i dag ble Torgeir Strøm utnevnt til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Organisasjonsavdelingen.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  14.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Stortingsmelding om energipolitikken - oppstartsmøte

  14.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I samarbeidsplattformen har Regjeringen varslet at det skal legges frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk. Arbeidet med stortingsmeldingen skal nå settes i gang.

 • Kjernejournal innføres i Stavanger, Sola og Randaberg

  14.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg får nå tilgang til å registrere sine egne helseopplysninger i kjernejournal.

 • Forslag til blokker i 23. konsesjonsrunde – høring

  14.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde ut på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 61 blokker fordelt på 34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 blokker i øvrig Barentshavet og 7

 • Invitasjon til NAV-brukere

  14.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Torsdag 6. mars inviterer arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til møte med NAV-brukere.

 • Brende besøker Colombia og Brasil

  13.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Colombia og Brasil 16. - 20. februar.

 • NFD anbefaler gruvedrift i Repparfjorden

  13.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet mener at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Reguleringsplanen skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Likestilling for homofile på Malta

  13.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlene støtter Norge homobevegelsen på Malta for å gjøre den bedre i stand til å forsvare og ta opp spørsmål om homofiles rettigheter.

 • Presseinvitasjon: Anundsen til fylkesårsmøtet til Buskerud, Telemark og Vestfold KrF

  13.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) held eit innlegg på fylkesårsmøtet til Buskerud, Telemark og Vestfold KrF fredag. Tema er borgeleg samarbeid på justisfeltet.

 • Helgesen til Berlin 18. februar

  13.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesen besøker Berlin tirsdag 18. februar 2014 for politiske samtaler.

 • Ønsker mer sosialt entreprenørskap

  13.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Regjeringen har styrket arbeidet for sosialt entreprenørskap med 5 millioner, og tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner med 5,5 mill kroner, fortalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under sitt

 • Klima- og miljøministeren inviterer til debatt om grønn vekst i nord 18. februar

  13.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Universitets- og forskningsmiljøene i Tromsø har en unik posisjon innen marin og arktisk forskning. Hvordan kan dette miljøet bidra til løsninger vi trenger for lavutslippssamfunnet? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til debatt om

 • 90 års kamp for dyrehelsen

  13.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 1920 la en båt med smittet kveg til kai i Antwerpen. Det var starten på et utbrudd av den fryktede dyresykdommen rinderpest. Dette ble også starten på Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). I 2011 ble sykdommen erklært utryddet, mye takket være OIEs

 • Etterlyser konkrete mål for gjenvinning av plast

  13.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft er innovasjon og regulering nøkkelen til bekjempelse av miljøgifter. Under et seminar på Norway House tirsdag ble det etterlyst konkrete mål for gjenvinning av plast i Europa.

 • Sundtoft møtte EUs klima- og miljøkommissærer

  13.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var i Brussel 11. februar, hvor hun blant annet møtte Europakommisjonens klimakommissær Connie Hedegaard og miljøkommissær Janez Potočnik.