Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 29221-29240 av 30217 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Smaken av 1814 – servert på 2014-vis

  09.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Eidsvoll 1814 har i samarbeid med Kulinarisk Akademi og med Henry Notaker laget en egen meny for Grunnlovsjubileet: "Smaken av 1814 servert på 2014 vis". Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar når menyen lanseres i morgen.

 • Barkbilleovervåkingen 2013

  09.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2013 ble det registrert nedgang i antall barkbiller i forhold til fjoråret. Likevel er det grunn til å være på vakt.

 • Styrker kampen mot fattigdom

  09.01.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har bestemt seg for å gi 5,5 millioner ekstra til aktører som jobber for å bekjempe fattigdom.

 • Økt støtte til valg i Afghanistan

  09.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Afghanistan velger 5. april ny president. Norge støtter planlegging og gjennomføring av presidentvalget og neste års parlamentsvalg med 102 millioner kroner. Støtten gis via FNs utviklingsprogram (UNDP).

 • Ikraftsetting av lovendring som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon

  08.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Ikrafttredelsesbestemmelse for endringen i bokføringsloven om reduksjon i minimumskravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år, ble ved en inkurie ikke tatt med i den kongelige resolusjonen som sanksjonerte lovvedtaket før jul.

 • Besøkte leverandørindustrien på Kongsberg

  08.01.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag leverandørbedriftene Kongsberg Gruppen og FMC Technologies på Kongsberg. Bedriftene er to av de største leverandørene i Norge til petroleumsvirksomheten.

 • Morten Ruud er ny styreleder for Svalbards miljøvernfond

  08.01.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har oppnevnt Morten Ruud som ny styreleder for Svalbards miljøvernfond. Ruud overtar etter Ann Kristin Olsen, fylkesmann i Vest Agder. Ruud er nå spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og har tidligere vært

 • Norges innspill til EUs klima- og energirammeverk

  08.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge støtter et klima- og energirammeverk mot 2030 basert på ett ambisiøst mål for reduksjon i CO2 utslipp, skriver Regjeringen i et brev til Europakommisjonen.

 • Interpellasjon til landbruks- og matministeren

  08.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Lishaug deltar i morgen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget. Representanten Line Henriette Hjemdal (KrF) har stilt spørsmål om jordvern og omdisponering.

 • Halvårsrapport om klima- og miljøpolitikk i EU

  08.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klimakvotesystemet, biodrivstoff, gjennomgang av avfallsregelverket og forslag om å redusere forbruket av plastbæreposer er blant temaene i halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen.

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen roser NHO

  08.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Isaksen holdt taler under NHOs årskonferanse. Begge to påpekte at kunnskapssamfunnet er regjeringens store satsing.

 • Curt Rice ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

  08.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

 • Karriereveier neste steg i lærerløftet

  08.01.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål. Vi ønsker et samfunn hvor innsats og evner avgjør fremtiden din, ikke hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til

 • -USA er vår viktigste allierte

  08.01.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Ine Eriksen Søreide starter i dag sitt første besøk til USA i sin nye rolle som forsvarsminister. Hun er i Washington DC og New York de neste dagene og skal ha et omfattende program med amerikanske myndigheter og beslutningstakere. -USA er vår

 • Fulltegnet konferanse: Omsorg gjennom mat og måltider

  08.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Konferansen ”Omsorg gjennom mat og måltider” 28. januar 2014 som landbruks- og matminster Sylvi Listhaug har inviterer til, er nå fulltegnet. Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både hjemmeboende eldre som er

 • Norge øker støtten til Filippinene med 50 millioner kroner

  08.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Filippinene står nå midt oppe i en kritisk gjenoppbyggingsfase. Dessverre er FN-appellen rettet mot tidlig gjenoppbygging bare dekket med rundt 40 prosent. Det er viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte opp om dette arbeidet, og

 • Habilitetsvurdering: Uttalelse fra Lovavdelingen

  07.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 07.01.2014 at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug må anses inhabil til å delta ved den fornyede saksbehandlingen som nå skal gjøres vedrørende innsyn i hennes kunderelasjoner i

 • Kritisk til gjennomføringen av valget i Bangladesh

  07.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret for utviklingen i Bangladesh. Mange ble drept under urolighetene i forbindelse med valget, og valggjennomføringen var i seg selv kritikkverdig, sier statssekretær Morten Høglund.

 • Første last av kjemiske våpen fra Syria

  07.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  OPCW og FN bekrefter at den første lasten med komponenter til kjemiske stridsmidler fra Syria har forlatt havnebyen Latakia. Prosessen med å frakte Syrias kjemivåpen ut for destruksjon er dermed i gang.

 • Første last av kjemiske våpen fra Syria

  07.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  OPCW og FN bekrefter at den første lasten med komponenter til kjemiske stridsmidler fra Syria i dag har forlatt havnebyen Latakia. Prosessen med å frakte Syrias kjemivåpen ut for destruksjon er dermed i gang.