Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 29241-29260 av 29728 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til UNESCO

  22.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norges ambassadør til UNESCO og OECD i Paris, Tore Eriksen, signerte onsdag en avtale hvor Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs organisasjon for utdanning, forskning, kultur, kommunikasjon og informasjon.

 • Fullmakt til opptak av statslån i 2014

  22.11.2013 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet legg i dag fram proposisjon om fullmakt til å ta opp statslån i 2014.

 • Statsbudsjettet 2013: 750 millioner kroner mer til veg og jernbane

  22.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2013 med i alt 750 millioner kroner. Av dette er 500 millioner kroner foreslått til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter der trafikken er lav og

 • Norge deltar i den tredje utvinningstillatelsen i 2. konsesjonsrunde på Island

  22.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I statsråd 22. november 2013 ble det bestemt at Norge skal benytte seg av retten til å delta i den tredje utvinningstillatelsen i 2. konsesjonsrunde på Island.

 • Statkraft Energi øker produksjonen i Adamselv kraftverk i Lebesby kommune

  22.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statkraft Energi AS eier og driver i dag vannkraftverket i Adamselv. Store Måsevatn er inntaksmagasin for kraftverket. Statkraft Energi AS gis i dag tillatelse til å regulere Lille Måsevatn med en halv meter og pumpe tilsiget til Store Måsevatn, ta

 • Endring blant statssekretærane

  22.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnemnd spesialrådgjevar Morten Høglund til statssekretær for utanriksminister Børge Brende. Samstundes har Pål Arne Davidsen fått avskil i nåde frå det same embetet.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren besøker Indre Troms

  22.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker Hæren i Rusta leir og på Fossmofeltet tirsdag 26. november.

 • Olje- og energiministerens program uke 48

  22.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Statsbudsjettet 2013: Flere tvangsreturer og soningsoverføringer

  22.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke antallet tvangsreturer av personer uten lovlig opphold og overføre flere utlendinger som soner i norske fengsler, til soning i hjemlandet.

 • Likestilling på turné i Slovakia

  22.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  80 prosent av alle kvinner i Norge med barn under seks år er sysselsatt. Andelen i Slovakia er det halve.

 • Oppreisning til samfunnsengasjerte

  22.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den 17. november minnes kampen for frihet og demokrati i Slovakia. Det har også blitt en tradisjon å dele ut en pris til modige borgere med sterkt samfunnsengasjement.

 • En venn av vitenskapen har gått bort

  22.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fred Kavli døde fredfullt i sitt hjem i Santa Barbara i California torsdag 21. november, 86 år gammel. Den tidligere forretningsmannen levde og åndet for forskning og vitenskap. Han opprettet The Kavli Foundation, som finansierer den store,

 • Skal vurdere undersøkelseskommisjon

  22.11.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget som vurderer oppfølging av alvorlige hendelser har derfor fått utvidet mandatet sitt til å vurdere etablering av en

 • God tur til Myanmar

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter 21 år med sendinger fra Oslo flytter radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma hjem til Myanmar. De politiske omveltningene i landet gjør dette mulig.

 • Utenriksminister Brende til Midtøsten 23.-26. november

  21.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende reiser i lørdag 23. november til Midtøsten for politiske samtaler. Reisen begynner i Israel og Palestina og fortsetter deretter til Jordan.

 • Følger EUs utenrikspolitikk

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Elin Marie Hellum er ambassadesekretær ved EU-delegasjonen. Her følger hun EUs forhold til land i Nord-Amerika, Øst-Europa og Asia og forteller om et positivt samarbeid mellom Norge og EU på utenriksområdet.

 • VIDEO: - Må se talentet i den enkelte

  21.11.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Vi må bli flinkere til å se talentet i den enkelte, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han torsdag 21. november åpnet IA-konferansen 2013.

 • Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

  21.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet lanserer i dag et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter og forståelse for hvilke saker som berører dem.

 • Møtte EU-kolleger og det norske miljøet i Brussel

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I tre dager har Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fartet Brussel rundt for å hilse på EU-kolleger og norske aktører. - Det har vært viktig for meg å redegjøre for den nye regjeringens tilnærming til

 • Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

  21.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  ProVenture Management i Trondheim og Alliance Venture Spring i Oslo er valgt ut som forvaltere for to nye landsdekkende såkornfond.