Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 29321-29340 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tilskudd til prosjekt for å forebygge religiøs ekstremisme

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kr 400 000 til prosjektet hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge.

 • Forskingsprogram om kultur- og mediesektoren

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har vedtatt å etablere eit forskingsprogram for kultur- og mediesektoren under Noregs forskingsråd. Programmet skal gå over fem år og får ei årleg løyving på om lag 15 millionar kroner. Programmet vil starte i 2014.

 • Fordømmer angrep mot FN-leir i Sør-Sudan

  19.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer angrepet mot FN-leiren i Jonglei i Sør-Sudan. FN er der for å beskytte de sivile og det er uakseptabelt at de selv blir angrepet, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Uttalelse fra Sivilombudsmannen

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sivilombudsmannen har i dag 19. desember avgitt sin uttalelse i saken om innsyn i listen over statsråd Sylvi Listhaugs tidligere kunderelasjoner.

 • 40 år i departementets tjeneste

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Helga Kjuul fikk i dag Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste for 40 års arbeid i departementet.

 • Departementet gjer om på grøne avvisningar

  19.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  118 av 255 søknadar om nye laksekonsesjonar er avvist på grunn av formelle feil. Departementet har nå gjort om på dei 28 første avvisningsvedtaka. Dei øvrige klagene er til handsaming i departementet.

 • Møtte LUPE og NFU

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Statsråd Solveig Horne (FrP) møtte Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) for å lytte til organisasjonenes synspunkter til stortingsmeldingen om mennesker med utviklingshemming.

 • Rådsmøte for EUs justis- og innenriksministre

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Schengen-medlemskap for Romania og Bulgaria og EUs «Task Force for the Mediterranean» var blant hovedsakene da EUs justis-og innenriksministre nylig avholdt rådsmøte.

 • Endringer i årsregnskapsforskriftene for bl.a. forsikringsselskaper og banker

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt en endringsforskrift som endrer årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak og årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.

 • Regjeringen fortsetter arbeidet med innskuddsgarantiordningen

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  EUs finansministre og Europaparlamentet er enige om nye, harmoniserte regler i EU for innskuddsgaranti. EU ventes å vedta reglene på nyåret.

 • Utsett høyringsfrist for forslag om rullerande gjennomsnittleg MTB

  19.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fått ei oppmoding om å utsetje fristen for høyringsinnspel om rullerande gjennomsnittleg MTB - maksimalt tillatt biomasse. Høyringsfristen var sett til 6. januar. For at alle høyringsinstansar skal bli behandla likt

 • Regjeringen har signert kontrakt om levering av redningshelikoptre

  19.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag signert kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

 • Konsesjonskraftprisen for 2014

  19.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Konsesjonskraftprisen for 2014 er fastsatt til 10,84 øre kilowattime (kWh). Dette er om lag det samme som prisen i 2013 som var 10,86 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2014.

 • Kamp om årets nasjonale bygdeutviklingspris

  19.12.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Antistoff frå egg, produksjon og foredling av løk eller ein «Inn på tunet» gard? Vinnaren av Innovasjon Norges nasjonale bygdeutviklingspris vert å finna blant desse. Prisen som er på heile 250 000 kroner, vert delt ut i samband med Internationale

 • KS feirer 20 år i Brussel

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  KS feirer i høst 20 års tilstedeværelse i Brussel. I løpet av disse årene har kommunesektorens organisasjon bygget og utviklet sitt nettverk og engasjert kommuner og fylkeskommuner i europapolitikk.

 • Nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene

  19.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsministeren offentliggjør i dag sin innstilling til nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene. Antallet eieroppnevnte styremedlemmer i de fire styrene er redusert fra 36 til 26 medlemmer. Over halvparten av styremedlemmene er

 • Flere medisiner blir gratis på blå resept

  19.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 vil pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon få forebyggende vaksiner på ny gratis. Pasienter som behandles for tuberkulose vil få dekket utgiftene til behandling av bivirkninger som oppstår under behandlingen.

 • Ny diskrimineringslovgivning trer i kraft 1. januar

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  En ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig trer ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft.

 • Erling Reidar Lae skal lede styret for landbruksforskning

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Erling Reidar Lae til ny leder av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

 • Serbia skal forhandle om EU-medlemskap

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Serbia starter forhandlinger om medlemskap i EU i januar. Det ble klart på EUs ministermøte 17. desember.