Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 16221-16240 av 16989 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Invitasjon til pressekonferanse om Sykkel-VM

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey inviterer til pressekonferanse kl. 1430 i dag om Sykkel-VM 2017.

 • Ny nestkommanderende i Forsvaret

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Generalmajor Erik Gustavson ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til generalløytnant og beordret til sjef for Forsvarsstaben, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Ny generalinspektør for Sjøforsvaret

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Lars Saunes ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som generalinspektør for Sjøforsvaret.

 • Den første sjefen for Forsvarets spesialstyrker

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Nils Johan Holte ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker blir en ny avdeling som opprettes 1. januar 2014.

 • Ny sjef for Forsvarets Sanitet

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til tjeneste som sjef for Forsvarets Sanitet, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Ny sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Ketil Olsen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Unngå ulykker med sikkerhverdag.no

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag lanserer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen nettstedet sikkerhverdag.no. Nettstedet inneholder gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.

 • Utenriksministeren til Genève

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i Genève 14.-16. desember for å ha møter om næringslivspolitikk og med FN-partnere.

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

 • Statssekretær Bård Glad Pedersen til Moskva 15. - 16. desember 2013.

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen reiser til Moskva for å ha politiske samtaler 15. - 16. desember 2013.

 • Motsyklisk kapitalbuffer fastsatt

  12.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt at nivået til motsyklisk kapitalbuffer for bankene skal være på 1 prosent, etter råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

 • Hets mot minoriteter og innvandrere i Bulgaria

  12.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nær halvparten av innbyggerne i Bulgaria sier de har opplevd hets og intoleranse rettet mot ulike minoriteter i landet. Politikere og journalister er verst, ifølge undersøkelsen.

 • Vil skjerpe lovverket for bombekjemikalier

  12.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 13. desember

  12.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om på sitt møte 13. desember 2013.

 • Ett selskap ønsker å fly helikopterruten Værøy – Bodø

  12.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ved anbudsåpning i dag har Samferdselsdepartementet mottatt anbud fra Lufttransport AS for drift av helikopterruten Værøy - Bodø

 • 111,6 millioner til landbruks- og matforskning

  12.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget 111,6 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter.

 • Vårt landbruk, vår framtid

  12.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesrådet i Nordland har lagt fram meldingen "Vårt landbruk, vår framtid - landbruksmelding for Nordland 2013 - 2016". Meldingen er et strategisk dokument som både gir en beskrivelse av landbruket i Nordland, og en oversikt over de muligheter og

 • Vil skape pasientenes helsetjeneste

  12.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Brukerne og pasientene er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utvikling av helsetjenestene. Bent Høie inviterte til samarbeid da han møtte pasient- og brukerorganisasjonene torsdag.

 • Pressekonferanse om motsyklisk kapitalbuffer

  12.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger i dag frem Finansdepartementets beslutning om motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 12. desember kl. 16.00, Akersgata 40.