Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 16241-16260 av 17723 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Satsing på havteknologi vil gi mer ”blå vekst”

  17.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge er en havnasjon med høy kompetanse innen havteknologi. Men marin, maritim og offshorenæring kan vokse mer ved å lære av hverandre og kople næringsaktører tettere til virkemiddelapparatet, viser ny rapport.

 • Politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen til Stange

  17.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen besøker tirsdag 18. februar unge bønder på flere steder i Hedmark. Tema for møtene er rekruttering, økonomi og utfordringer for unge bønder i landbruket.

 • Anbefaler konsentrert utbygging i regjeringskvartalet

  17.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kvalitetssikrerne anbefaler en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. - Nå kan vi forberede den første viktige beslutningen om et nytt regjeringskvartal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Vil arbeide heilskapleg med kvalitet i barnehagen

  17.02.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil samkøyre arbeidet med den nye rammeplanen og den planlagde gjennomgangen av barnehagelova. Målet er betre kvalitet i barnehagane.

 • Solberg på første offisielle besøk til Sverige

  17.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg drar på sitt første offisielle besøk til Sverige. Det nære samarbeidet mellom nabolandene, Europapolitikk, internasjonale spørsmål og økonomi, og næringslivets konkurransekraft er sentrale tema for besøket.

 • Kronprinsparet besøker Vietnam

  17.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kronprinsparet vil sammen med næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Morten Høglund (UD) og Amund Ringdal (NFD) samt en næringslivsdelegasjon være på offisielt besøk i Vietnam fra 18. til 21. mars.

 • Designer tilgang på kapital for bedrifter

  17.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kurt Haugen jobber for økt aktivitetsnivå og innovasjon i Europa. Han er utlånt nasjonal ekspert fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 • TBU: Foreløpig rapport 2014

  17.02.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 - foreløpig rapport.

 • Sportsfiskere gull verdt for reiselivet

  17.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For første gang er fisketurismen på Østlandet kartlagt. Undersøkelsen viser at kun seks prosent av fisketuristens budsjett går til fiskekort - resten gir klingende mynt i kassa for lokalt næringsliv.

 • Uken som var - uke 7

  16.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  En norsk boks med årgangshermetikk er blitt kjent verden rundt, i Belgia er fengslene i ferd med å tomme for toalettpapir, franske kokker protesterer mot matporno og i Tyskland er en hest bokstavelig talt blitt husvenn.

 • Positiv frigivelse i Kiev

  16.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er positivt at ukrainske myndigheter har løslatt en rekke varetektsfengslede demonstranter og at demonstrantene og opposisjonspartiene har overlevert byadministrasjonen i Kiev til bymyndighetene, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Priv. til red.: Presentasjon av kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal”

  16.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dovre Group AS og Transportøkonomisk Institutt overleverer og presenterer rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag kl. 11.30. Pressen er velkommen.

 • Stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring

  15.02.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår i en ny lov at utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag skal stanses når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret.

 • Omfattende brudd på humanitærretten i Syria

  14.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det foregår massive overgrep mot sivilbefolkningen i krigen i Syria. Verdenssamfunnet, med FNs Sikkerhetsråd i spissen, må stå samlet i presset for å få partene i Syria til å etterleve sine humanitære forpliktelser. Humanitær tilgang handler om at

 • Ny utsettelse av fiskeriforhandlingene med EU

  14.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Jeg beklager at Norge og EU heller ikke fikk på plass en avtale i denne omgang, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • 52 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  14.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På det første møtet i EØS-komiteen i 2014 ble 52 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om europeisk standardisering.

 • Satser på jenter i nye tusenårsmål

  14.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet bekreftet nylig overfor både Europakommisjonen og Unesco at Norge støtter FNs tusenårsmål for utdanning også etter 2015.

 • Målet er å legge til rette for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi

  14.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Verdiskaping er grunnlaget for å opprettholde et fortsatt høyt velferdsnivå og sikre velferden for kommende generasjoner. Målet for regjeringens næringspolitikk er derfor å legge til rette for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2014)

  14.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Årets første nyhetsbrev om samferdselstema fra den norske EU-delegasjonen i Brussel.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 8

  14.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 17. februar Kl. 08.00: Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og