Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale klima- og miljøhensyn skal ivaretas bedre i arealplanleggingen

Klima- og miljødepartementet har oppdatert et rundskriv om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Det er blant annet gjort en oppdatering om bygging på forurenset grunn.

– Vi klargjør kravene til bygging på tidligere avfallsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rundskrivet klargjør hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet. Videre gir rundskrivet retningslinjer for hvordan innsigelsesmyndighetene skal vurdere om det er grunnlag for å fremme innsigelse eller ikke. Innsigelse er en innvending fra overordnet myndighet til kommunens arealplaner. Hensikten er å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok ivaretatt.

– Kommuner og fylkeskommuner må være bevisste på hvilke miljøkonsekvenser et inngrep kan få. De må også være restriktive med å tillate bygging på tidligere avfallsplasser eller annen forurenset grunn, sier Elvestuen.

I forrige utgave av rundskrivet framgikk det at innsigelse skulle vurderes når forslaget til arealbruk vil komme i konflikt med "øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional verdi, jf. ny veileder for verdsetting av naturtyper kartlagt etter NIN (Naturtyper i Norge, under utarbeidelse)." Miljødirektoratet har i sin kartleggingsinstruks for naturtyper (NiN) laget en metode for å beskrive naturtypenes tilstand og artsmangfold.

–Oppdateringen av rundskrivet klargjør nå hvilke naturtyper som er av nasjonal eller vesentlig regional interesse etter denne kartleggingsinstruksen, sier Elvestuen.


Rundskriv T-2/16 er oppdatert på to punkter.

  • Det er klargjort at det er grunnlag for innsigelse når en plan ikke tar hensyn til kjent informasjon om at grunnen kan være forurenset fordi det har blitt deponert avfall som kan gi setningsskader og utslipp av helseskadelige gasser.

  • Det er klargjort hvilke naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse, ifølge Miljødirektoratets kartlegging.

Statsrådens brev til fylkesmennene ligger her.
Det oppdaterte rundskrivet ligger her.

Til toppen