Nytenking om landbrukets rolle i samfunnsutvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I samarbeid med KS har Fylkesmannen i Nordland invitert kommuner til å ta i bruk metodeverktøyet Ringvirkning. Ringvirkning er utarbeidet av KS på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og det er et verktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.

Landbruket har potensiale til å gi viktige bidrag i lokal samfunnsutvikling:

  • Flere og nye typer arbeidsplasser
  • Nye næringer som skaper dynamikk
  • Velferdstjenester og opplevelser til nytte og glede
Fra ringvirkningmøtet.
Fra ringvirkningmøtet. Foto: Nils Nyborg