Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytenkning avgjørende for bærekraftig utvikling

Hvordan kan felles innsats fra myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling i mottakerlandene?

Dette var tema for møtet mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og utenriksminister Børge Brende 31. januar. Møtet var det andre konsultasjonsmøtet i arbeidet med stortingsmeldingen om utviklingspolitikk i lys av bærekraftsmålene som skal være ferdig i mars-april.

Utenriksminister Børge Brende henter synspunkter fra det sivile samfunn og næringsliv i arbeidet med stortingsmeldingen om utviklingspolitikk. Foto: Guri Solberg, UD
Utenriksminister Børge Brende henter synspunkter fra det sivile samfunn og næringsliv i arbeidet med stortingsmeldingen om utviklingspolitikk. Foto: Guri Solberg, UD

– Nye partnerskap og nytenkning er avgjørende i kampen mot fattigdom og bærekraftig utvikling. Vi har fått til mye med bistand, men for at vi skal nå de ambisiøse bærekraftsmålene må vi tenke nytt. Myndigheter, sivilt samfunn og næringsliv må samarbeide enda tettere. Privat sektor er den viktigste drivkraften for økonomisk vekst og utvikling. Det er økonomisk vekst som har gjort det mulig å redusere fattigdom, og det er privat sektor som skaper arbeidplasser. Vi må mobilisere mer ressurser til utvikling og bistanden må brukes til å utløse større kapitalstrømmer. Men økonomisk vekst er ikke nok - vi må også sørge for rammebetingelser som sikrer at veksten er inkluderende, når de fattigste og er bærekraftig, sa utenriksministeren i sin innledning.

På møtet orienterte næringslivet og de frivillige organisasjonene om konkret samarbeid som allerede er i gang. Det gjøres mye godt arbeid, men det er rom for et enda tettere og mer strategisk samarbeid, også med myndighetene. De frivillige organisasjonene og næringslivet har ulik kompetanse og nettverk. Til sammen kan de utfylle hverandre og effekten av den samlete innsatsen blir større enn når de opererer hver for seg.

Stortingsmeldingen skal redegjøre for hvordan Norge gjennom utviklingspolitikk og bistand skal bidra til å realisere bærekraftsmålene i lavinntektsland. I bærekraftsmålene kobles utenriks-, utviklings- og innenrikspolitikk sammen. De 17 målene og den politiske erklæringen som sammen utgjør 2030-agendaen er et globalt veikart for bærekraftig utvikling og utryddelse av all ekstrem fattigdom.

Til toppen