Nytt F-35-toppmøte i Oslo

Åtte måneder etter forrige gang ledere i det flernasjonale F-35-programmet var samlet i Norge er det igjen duket for F-35-toppmøte i Oslo. Denne gang er det materielldirektørene i de ni partnerlandene, samt lederne for de fem største industribedriftene som er samlet for å få en oppdatering om status i programmet. Dette er det største årlige møtet i programmet, og det er første gang det holdes utenfor USA.

CEO-møte i Oslo
Fra hovedmøtet i CEO-konferansen 29. mai 2015 Foto: Forsvarsdepartementet

- Vi syns det er svært hyggelig at programmet nok en gang velger Norge som vertskap for et av sine toppmøter. Vi har markert oss som aktive partnere i programmet som ønsker å legge til rette for fortsatt fremgang i arbeidet med F-35, og dette er en god måte vi kan bidra på, sier Morten Tiller som er materielldirektør i Forsvarsdepartementet og leder for den norske delegasjonen i møtet.

I tillegg til å holde beslutningstakerne i de ulike landene oppdatert om fremgangen i programmet, skal de også få anledning til å diskutere videre utfordringer og om nødvendig gi retningslinjer for det videre arbeidet. For Morten Tiller og de andre norske representantene i møtet er det særlig arbeidet med en understøttelsesløsning for F-35 som er i fokus.

- For oss er det svært viktig at vi fortsatt har fremgang i arbeidet med å få på plass en understøttelsesløsning for F-35 i Europa. Det er bare to år til det første flyet lander på Ørland, og innen da må vi ha fått på plass det vi trenger for å drifte flyene effektivt, sier Tiller.

Første norske F-35 bygges nå i USA, og i september skal det markeres at flyet er ferdig produsert i en høytidelig seremoni. Innen utgangen av året skal flyet, sammen med fly nummer to for Norge overdras til norske myndigheter før det overføres til Luke Air Force Base i Arizona for å brukes i treningen av norske flygere.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf. 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per mai 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at      Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner. Målsetningen for industrisamarbeidet rundt F-35 er at det skal bidra til verdiskapning for norsk industri tilsvarende kostnaden for      selve flyene, som utgjør litt over halvparten av denne kostnaden.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske      mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging og skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen