Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Et familievern for alle

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sammen med enhetsleder Margrete Brekke og ansatte ved familievernkontoret for Oslo Nord
Barne- og familieministeren sammen med enhetsleder Margrete Brekke og ansatte ved familievernkontoret for Oslo Nord Foto: BLD

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Det er en stor glede for meg å være med på åpningen av et helt nytt familievernkontor. Takk til Nysirkus Bjerke for forrykende åpning, og enhetsleder Margrete Brekke for en hyggelig velkomst.

Som KrFer har jeg i mange år jobbet for å øke bevilgningene til familievernet fra Stortinget. Det har vi lyktes godt med. Å kunne se de konkrete resultatene av denne satsingen som barne- og familieminister er veldig gøy. Flere personer får hjelp i familievernet, ventetida er redusert og kapasiteten i familievernet er økt. Jeg er en stor fan av familievernet!

Familien er samfunnets viktigste byggestein. Vår største kilde til glede, tilhørighet og mening. Å styrke familiene er det viktigste vi kan gjøre for å gi voksne og barn en trygg ramme rundt sine liv. Vi ser på gode, trygge og stabile familier som et mål i seg selv, og ikke et middel for å oppnå andre mål for samfunnet. Vi vil styrke familiene, ikke styre dem!

På de fleste arbeidsplasser i Norge har man medarbeidersamtale minst en gang i året. En liten fot i bakken for å sjekke at relasjonen er god og at ting funker. Gjerne med profesjonelle skjemaer. Jeg tror mange snakker oftere med sjefen om hvordan relasjonen funker enn med kona. Det er ingen grunn til at det skal være tabu å ha en liten sjekk på forholdet før det har gått så langt at det er noen krise. Kall det vedlikehold. Det samme gjelder foreldrerollen.

Vi vil fortsette å satse på forebygging og videreutvikling av familievernet. Det skal ikke være knyttet skam til å be om hjelp. Det kan vi alle trenge fra tid til annen. Jeg vil gjerne bidra til å senke terskelen for å be om hjelp.

Norge er mangfoldig, og mangfoldet gjør samfunn vårt rikere. Mangfoldet må speiles i tjenestene vi har. At dette kontoret særlig skal gi et tilbud som treffer minoritetsbefolkningen er et viktig skritt mot et familievern for alle.

Jeg forstår at dette familievernkontoret skal jobbe aktivt med de unge i bydelene her. Med å forebygge vansker i relasjonen mellom foreldre og barn, og som en støttespiller i overgangen til voksenlivet. Dette er svært viktige tiltak, som kan ha stor betydningen for den enkelte ungdom og familie.

Jeg har også fått høre at dere skal jobbe tett med helsestasjonen for å treffe småbarnsfamilier, for å redusere faren for brudd, konflikt, omsorgssvikt og vold i småbarnsfasen. Slike samarbeid på tvers av tjenester er helt avgjørende for å sikre de minste og mest sårbare ungene. Klarer vi å forebygge konflikter og brudd i en familie som går gjennom en krevende fase, vil det ha enorm betydning for barn, voksne og samfunnet. Familievernet har mulighet til å komme tidlig inn i konfliktfylte relasjoner og bidra til å løse konflikter på et så lavt nivå som mulig. Å forebygge er så mye bedre enn å reparere.

Når familier fungerer gir de mennesker glede, samhold og kjærlighet. De kan skape bånd mellom søsken som varer livet ut. Fylle et samliv med fellesskap og mening.

For å ungdommer som skal finne sin identitet midt i en hverdag full av krav og press er ingenting så avgjørende som «foreldrefaktoren»: Foreldre som setter tydelige grenser, støtter, følger med og bruker tid sammen med barna sine.

Når familier ikke fungerer kan det føre til utrygghet, usikkerhet og konflikt. I de aller verste tilfellene er familien farlig. Det kan vi aldri godta. Familievernet spiller en avgjørende rolle for å forebygge utrygge familier, for å avdekke problemer under utvikling og for å finne frem til barn som lever med vold i familien og trenger hjelp.

For å kunne hjelpe familiene er vi avhengig av at de kjenner til familievernet, og har tillitt til hjelpen de kan få. De som har brukt familievernet er veldig fornøyde med hjelpen de har fått, men det er dessverre for få som kjenner til tilbudene. Derfor er det helt avgjørende at familievernet er tilstede der folk er, og at samarbeidet med andre tjenester er godt.

Jeg vil takke alle dere som jobber i familievernet for den jobben dere gjør. Dere bidrar hver dag til å hjelpe familier til å takle hverdagen bedre. Gir støtte i vanskelige situasjoner. Forebygger, lytter og gir råd. Jobben dere gjør kan virke positivt på menneskers liv i generasjoner.

Lykke til, gratulerer med dagen og tusen takk for oppmerksomheten!

Til toppen