Revidert nasjonalbudsjett 2016

Nytt fengsel i Agder

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å bygge nytt fengsel i Agder. Fengselet skal ligge i Mandal.

– Økt kapasitet i kriminalomsorgen er en hovedprioritering for regjeringen. Nytt fengsel i Agder er et viktig bidrag til å styrke og modernisere kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Behovet for ny fengselskapasitet på Sørlandet er stort. Det er særlig behov for nye lukkede plasser til varetekt og gjennomføring av lengre dommer.

Det samlede behovet for fengselsplasser er på landsbasis beregnet til 500 nye plasser innen 2020, og det er primært behov for lukkede fengselsplasser. 

Utbyggingen i Mandal vil være et ordinært byggeprosjekt og ta utgangspunkt i standard byggemetode for nye fengselsbygg (Modell 2015).  Denne strategien bidrar til raskest mulig gjennomføring. Antall plasser ved fengselet vil utredes nærmere som del av prosjekteringen. 

Bevilgningen sikrer at prosjekteringen av det nye fengselet settes i gang raskt, og at byggestart kan skje i løpet av 2017.

Forslag til utforming av nye fengselsbygninger i kriminalomsorgen
Forslag til utforming av nye fengselsbygninger i kriminalomsorgen – åpne større bilde