Nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB)

Ny leder er Marie Therese Skinstad-Jansen fra Moss. Skinstad-Jansen er styreleder i Melløsparken barnehage i Moss, og hun arbeider til daglig i Skatteetaten.

Kunnskapsministeren har i dag oppnevnt nye medlemmer til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) for perioden 2015 – 2018. Ny leder er Marie Therese Skinstad-Jansen fra Moss. Skinstad-Jansen er styreleder i Melløsparken barnehage i Moss, som er en foreldredrevet barnehage. Hun er utdannet jurist og arbeider til daglig i Skatteetaten.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Det første foreldreutvalget for barnehager ble oppnevnt i 2010. Medlemmene skal komme fra ulike deler av landet, skal ha barn i barnehage og ha ulik erfaringsbakgrunn.

 

Den nye sammensetningen er slik:

Leder: Marie Therese Skinsted-Jansen, Østfold

 

Medlemmer:
Hege Tegler, Buskerud

Miriam Anna Stina Paulsen, Nordland

Honoratte Kashale, Oslo

 

Espen Agøy Hegge, Sør-Trøndelag

 

Yngvar Natland, Troms

 

Varamedlem:
Audun Fiskum, Nord-Trøndelag

For mer informasjon om FUB: www.fubhg.no

Til toppen