Nytt foreldreutvalg for grunnopplæringen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye medlemmer av foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er valgt for perioden 2016-2019. Gunn Iren Gulløy Müller blir utvalgets leder.

FUG er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker som gjelder samarbeid mellom skole og hjem. FUG skal arbeide for å styrke engasjementet til foreldre til barn i grunnopplæringen gjennom informasjon, skolering og veiledning.

Følgende personer ble 18. desember oppnevnt i statsråd som medlemmer av FUG for perioden 2016-2019:

  1. Gunn Iren Gulløy Müller (leder), forsker/sivilingeniør, Porsgrunn
  2. Ole Petter Østerbø (nestleder), rådgiver, Lillehammer
  3. Elin Refsland, veileder, Eigersund
  4. Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, Nordreisa
  5. Lise Lundh, rådgiver, Oslo
  6. Henrik Henriksen Gaup, saksbehandler, Troms
  7. Ubah Aden, rådgiver, Oslo

 Varamedlemmer:

  1. Jan-Erik Wikdahl, IT-konsulent, Trondheim
  2. Benedicte Bergseng Mæland, seniorrådgiver, Bærum