Nytt formannskap satser på grønn økonomi

Det belgiske formannskapet i EU vil satse på grønn økonomi, ressurseffektivitet samt bærekraftig produksjon og forbruk. Belgia legger opp til en realistisk miljøpolitikk under de rådende politiske omstendigheter, rapporterer EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien.

Belgia overtar 1. juli formannskapet i EU. På miljø- og klimasiden er prioriteringene nå klare sammen med foreløpig dagsorden for miljøministermøtene 14. oktober og 20. desember samt kalender for konferanser. Nedenfor følger presentasjonen som ble gitt i Brussel 22. juni.

Følgende er spesielt verdt å merke seg:

  • Få rettsakter til behandling høsten 2010 – EE-avfall (avfall fra elektriske og elektroniske produkter) er kanskje den viktigste
  • Globale spørsmål og EUs posisjoner og strategi til partsmøter vil dominere – naturmangfold og klima
  • Belgisk satsning på grønn økonomi/ressurseffektivitet/bærekraftig produksjon og forbruk, men uten klar retning – mange konferanser
  • Omlegging av prosedyrer for utsetting av GMO (genmodifiserte organismer) vil bli en vanskelig sak

Belgia har valgt å fremheve at det fremdeles er en overgangsperiode i EU under Lisboa-traktaten og med nytt Europaparlament og nye kommissærer. Det kan hevdes at dette ikke er så fremtredende på miljøområdet, og at dette derfor mer er et uttrykk for lave ambisjoner i en periode preget av økonomiske utfordringer.

Generelt sett blir det mest spennende å se om Belgia kan makte å få EU tilbake som sterk aktør i de globale klimaforhandlingene i Mexico i november, og forhandle frem et solid, fleksibelt EU-mandat til naturmangfoldforhandlingene i Japan i oktober. Videre blir dialogen med Kommisjonen om GMO-utsetting sentral når forslaget til nye prosedyrer for utsetting legges frem før sommeren.

Til toppen