Nytt forskningsprogram om samfunnsansvar

Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner til et nytt forskningsprogram om ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar (SAMANSVAR).

Internasjonalt øker bevisstheten om at kunnskap ikke bare bidrar til å løse viktige samfunnsspørsmål, men også kan skape utfordringer. Ansvarlig innovasjon vil påvirke alle som jobber med forskning og nyskaping. Det trengs dialog mellom ulike aktører for å lære og eksperimentere. Forskningsrådet ønsker å bidra til at til at forskning og innovasjon ikke medfører uønskede konsekvenser, og lyser nå ut 100 millioner kroner gjennom SAMANSVAR, et nytt forskningsprogram om samfunnsansvar. I utlysningen er det fokus på forskning i skjæringsfeltet mellom IKT og ansvarlig innovasjon, inkludert bedriftenes samfunnsansvar. Utlysningen skjer i samarbeid med IKTPLUSS – Forskningsrådets nye satsing på IKT.   

Ansvarlig forskning og innovasjon er godt integrert i Horisont 2020, EUs nye program for forskning og innovasjon. Forskningsråd i flere andre land har adressert dette området. Programmet SAMANSVAR støtter opp under det internasjonale arbeidet med å fremme ansvarlig forskning og innovasjon – "Responsible Research and Innovation" (RRI). SAMANSVAR vil jobbe tett med programmer for muliggjørende teknologier. For landbruks- og matsektoren er det særlig områdene bioteknologi (BIOTEK2021) og nanoteknologi (NANO2021) som er relevante. Både næringsmiddelindustri og skogindustri kan ha interesse av disse programområdene.      

Forskningsrådet oppfordrer til søknader fra forskere som sammen med andre ønsker å studere hvordan de globale samfunnsutfordringene kan møtes gjennom ansvarlig innovasjon i alle ledd – i næringslivet, forskningsmiljøene og forskningspolitikken.  

Søknadsfristen er 11. februar 2015. 

Til toppen