Nytt forskningsprosjekt om naturbasert reiseliv

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I fire år framover skal forskere og næringsaktører frambringe ny kunnskap for bærekraftig utvikling i naturbasert reiseliv. BIOTOUR-prosjektet som skal ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) finansieres gjennom Forskningsrådets BIONÆR-program med 35 millioner kroner.

Sammen skal en rekke norske og utenlandske universiteter, institutter og næringslivspartnere analysere nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av norsk naturbasert reiseliv som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Forskerne vil spesielt studere sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk senter for bygdeforskning, Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for Naturforskning, Høgskulen i Sogn og Fjordane, European Tourism Research Institute i Sverige, Natural Resources Institute i Finland, University of Applies Sciences i Sveits og Oregon State University i USA skal delta i prosjektet sammen med NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og Innovasjon Norge.

BIOTOUR er ett av fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Forskningsrådets BIONÆR-program gir 160 millioner kroner i støtte til disse prosjektene, som skal bidra til å videreutvikle norsk bioøkonomi.