Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt forslag til utslippsgrenser

Kommisjonen presenterte 28. oktober 2009 forslag til forordning om CO2-reduksjon for "light commercial vehicles", det vil si varevogner, minibusser og lignende.

Kommisjonens forslag innebærer en utslippsgrense på 175 gram CO2 per kilometer for nyregistrerte kjøretøy fra og med 2016.

Dette målet skal fases inn fra og med 2014, da 75 prosent av produsentenes bilflåte må nå kravet, 80 prosent fra 2015 og så 100 prosent i 2016. 

Forordningen inneholder også en målsetning om å nå 135 gram per kilometer i 2020. Et egen forslag om dette vil komme tilbake til i 2013. Gjennomsnittlig utslipp fra slike kjøretøy i dag ligger til orientering rundt 200 gram per kilometer.

 

Forslaget bygger i stor grad på tilsvarende regelverk for CO2-reduksjon for personbiler, jamfør forordning 443/2009, og elementer som excess premium for de produsenter som ikke når målene, pooling og individuelle CO2-krav for små produsenter går også igjen her. 

 

Miljøkommissær Stavros Dimas uttaler i en pressemelding at forslaget er et skritt videre i klimakampen. Videre at forslaget understreker EUs posisjon og lederskap i forkant av klimaforhandlingene i København.

Bilindustrien, representert ved Den europeiske paraplyorganisasjon ACEA, uttaler i sin pressemelding at forslaget burde blitt utsatt til ny kommisjon var på plass. Videre til at slike kostnadskrevende tiltak ikke burde blitt introdusert nå under finanskrisen. ACEA etterlyser også mer fleksibilitet i selve forslaget. 

Transport & Environment (T&E), på den annen side, uttrykker skuffelse over Kommisjonens reduserte ambisjonsnivå (i forhold til Kommisjonens tidligere signaler i forhold til
sitt strategidokument i 2007), og Greenpeace kaller forslaget ”bitterly disappointing”.

 

 

 

Kommisjonen presenterte 28. oktober 2009 forslag til forordning om CO2-reduksjon for "light commercial vehicles", det vil si varevogner, minibusser og lignende.

Kommisjonens forslag innebærer en utslippsgrense på 175 gram CO2 per kilometer for nyregistrerte kjøretøy fra og med 2016.

Dette målet skal fases inn fra og med 2014, da 75 prosent av produsentenes bilflåte må nå kravet, 80 prosent fra 2015 og så 100 prosent i 2016. 

Forordningen inneholder også en målsetning om å nå 135 gram per kilometer i 2020. Et egen forslag om dette vil komme tilbake til i 2013. Gjennomsnittlig utslipp fra slike kjøretøy i dag ligger til orientering rundt 200 gram per kilometer.

 

Forslaget bygger i stor grad på tilsvarende regelverk for CO2-reduksjon for personbiler, jamfør forordning 443/2009, og elementer som excess premium for de produsenter som ikke når målene, pooling og individuelle CO2-krav for små produsenter går også igjen her. 

 

Miljøkommissær Stavros Dimas uttaler i en pressemelding at forslaget er et skritt videre i klimakampen. Videre at forslaget understreker EUs posisjon og lederskap i forkant av klimaforhandlingene i København.

Bilindustrien, representert ved Den europeiske paraplyorganisasjon ACEA, uttaler i sin pressemelding at forslaget burde blitt utsatt til ny kommisjon var på plass. Videre til at slike kostnadskrevende tiltak ikke burde blitt introdusert nå under finanskrisen. ACEA etterlyser også mer fleksibilitet i selve forslaget. 

Transport & Environment (T&E), på den annen side, uttrykker skuffelse over Kommisjonens reduserte ambisjonsnivå (i forhold til Kommisjonens tidligere signaler i forhold til
sitt strategidokument i 2007), og Greenpeace kaller forslaget ”bitterly disappointing”.

 

 

 

Til toppen