Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INVITASJON TIL PRESSEN:

Regjeringen lanserer nytt friluftslivsprosjekt

Regjeringen setter av 2,8 millioner i budsjettet for 2019 til et prosjekt som skal sikre flere barn og unge erfaring med friluftsliv.

Regjeringen vil at alle barn og unge skal få erfaring og kunnskap om friluftsliv. Da er det viktig å vite hvilken type aktiviteter og tiltak som fungerer best, og å satse på disse.

Regjeringen har derfor satt av 2,8 mill. kroner i budsjett for 2019 til et nytt flerårig prosjekt som skal skal kartlegge og videreutvikle de friluftslivstiltakene som har høyest deltakelse blant barn og unge. Prosjektet skal ikke omfatte skole og barnehage, men barn og unges ferie og fritid.

– Regjeringen bruker i år over 300 millioner kroner til friluftslivstiltak. Organisasjonene gjør en veldig god jobb med å skape aktivitetstilbud for barn og unge. Men vi har ikke tidligere sett systematisk på hvilke tiltak som fungerer best. Det vil vi gjøre nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Prosjektet skal ledes av Friluftsrådenes Landsforbund, i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonene og Miljødirektoratet. Med den kunnskapen som vil komme frem gjennom prosjektet, kan det offentlige og organisasjonene prioritere de aktivitetene som gis mest aktivitet.

– Det er viktig finne ut hvilke tiltak som gir flest deltakere. Men det er også viktig med tiltak som gjør at deltakerne kan drive med friluftsliv på egen hånd senere. Jeg tenker her på blant annet å kunne orientere i naturen, bruke kart og kompass og å ha kjennskap til allemansretten, sier Elvestuen.

Det er flere prosjekter som det er aktuelt å se nærmere på. Blant annet er friluftsskoler i regi av Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening, der det tilbys friluftslivsaktiviteter for barn og unge i skolens ferier, et aktuelt tiltak. Friluftsskolene ble utviklet for noen år siden, og har blitt veldig populære.

– Barn og unge er viktigste målgruppe i friluftslivsarbeidet. I Friluftsrådenes Landsforbund er vi svært glade og ydmyke over å få denne unike muligheten til å  videreutvikle de beste aktivitetstiltakene sammen med friluftslivsorganisasjoner og myndigheter, sier styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund.

-- Vi er svært glade for denne tildelingen. Et prosjekt som dette vil bidra til at vi får best mulig oversikt over hvilke aktivitetstiltak som fungerer, og hvem tiltakene treffer. Et slik kunnskapsgrunnlag er nyttig og viktig for oss i Den Norske Turistforening,  og for andre frivillige organisasjoner som hver dag arbeider for å få flest mulig i positiv aktivitet i friluft, sier generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforening .  

Barnas Turlag og deres aktiviteter  er et annet eksempel på tiltak som trolig vil omfattes av prosjektet.  Barnas Turlag driftes av Den Norske Turistforening.

......................................................

Hvem: Elvestuen lansere prosjektet sammen med Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforening og 5. klasse på Hallagerbakken skole.

Når: den 26. november klokken 1000 til 1100.

Hva: I et friluftslivsområde ved Hallagerbakken borettslag vil det blir fyrt opp i bålpanner, stekt pølser og arrangert ulike aktiviteter.

Adresse: Hallagerbakken 26, 1256 Oslo

(Parkeringsplass lett synlig ved «Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Holmlia nærmiljøsenter)

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen, Klima- og miljødepartementet. Mobil: 91169463 Epost: jra@kld.dep.no

 

 

Til toppen