Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt geodataråd oppnevnt

Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leder av Nasjonalt geodataråd. Hele rådet på 15 medlemmer er oppnevnt for fire år.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har oppnevnt det nye geodatarådet for perioden 2020-2023. Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for felles geografisk infrastruktur. God tilgang til og bruk av offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommunene og innbyggerne.

Rådet har fått følgende sammensetning:

Roar Skålin, ny leder av rådet, direktør, Meteorologisk institutt

Hildegunn Norheim, direktør kart og statistikk, Norsk institutt for bioøkonomi

Einar Vik Arset, kystdirektør, Kystverket

Johnny Welle, direktør, Statens kartverk

John-Mikal Størdal, direktør, Forsvarets forskningsinstitutt

Per Kristen Brekke, assisterende direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap

May Britt Myhr, direktør, Norges Geologiske Undersøkelse

Knut K. Bjørgaas, avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Sverre Pavel, leder grunn og rettigheter, Finnmarkseiendommen

Dina Lefdal, fylkesdirektør infrastruktur og vei, Vestland fylkeskommune

Kristin Barvik, kommunaldirektør, Sandnes kommune

Mona Høiås Sæther, enhetsleder, Trondheim kommune/Geoforum

Geir Ingar Hansen, direktør, Geodata AS/Geomatikkbedriftene

Liv Freihow, direktør, IKT-Norge

Agnes Landstad, daglig leder, Forskningsinstituttenes fellesarena/ Abelia

Til toppen