Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring

I 2020 trer de nye fylkene i kraft. – Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene. Vi er opptatt av å få innspill fra fylkeskommunene i denne prosessen og sender i dag forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene på høring, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur i et samfunn endrer seg, derfor må også inntektssystemet oppdateres med jevne mellomrom.

Dagens inntektssystem er ikke sammenslåingsnøytralt. Regjeringen mener derfor det er viktig å få på plass et nytt system i 2020 som kan fungere på den nye fylkesinndelingen.

– Målet med inntektssystemet er å legge til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne i hele landet. Det skjer blant annet gjennom kostnadsnøklene, som brukes til å kompensere for at kostnadene ved å tilby tjenester varierer i ulike deler av landet, sier Mæland.

I høringsforslaget viser vi ulike modeller for omfordeling av dagens kompensasjon for endringer i inntektssystemet. Målet er å sikre stabilitet i inntektsfordelingen de nærmeste årene for å dempe effekten av endringene i kostnadsnøklene.

– Fylkeskommunene står overfor store endringer de neste årene. Jeg er derfor opptatt av å gi fylkeskommunene forutsigbarhet. Vi foreslår derfor at fordelingsvirkningene av endringene i inntektssystemet dempes gjennom ulike tiltak, sier Mæland.

I forslaget foreslår regjeringen å videreføre Nord-Norgetilskuddet uforandret. Departementet foreslår at endringene i inntektssystemet innføres gjennom en overgangsordning.

Høringsfristen er 8. mars.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen