Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt jordobservatorium åpnet i Ny-Ålesund

– Åpningen av et nytt moderne jordobservatorium i Ny-Ålesund er et stort sprang for sikrere kunnskap om globale endringer. Observatoriet vil gi avgjørende kunnskap om verdens miljøutfordringer og bidra til ny navigasjonsteknologi, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Jordobservatoriet i Ny-Ålesund
Jordobservatoriet er tegnet av LPO arkitekter. Anlegget har en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier og at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Byggene er oppført med elementer i massivtre som er utvendig isolert og kledd med ubehandlet panel av gran. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Observatoriet måler jordklodens bevegelser i verdensrommet og kontinentenes bevegelser. Samtidig bidrar det til overvåkning av havis som smelter og endringer i havnivået.

– Jordobservasjon er viktig for klima- og miljøovervåking. Observatoriet er utrustet med det ypperste av teknologi og vil øke kunnskapen vår om konsekvenser av klimaendringer, både her i nordområdene og på globalt nivå. Det nye jordobservatoriet vil også bidra til mer nøyaktige data som er viktige i ny teknologi, for eksempel for å sikre mest mulig nøyaktig GPS-navigering, sier Hiim.

Etableringen av observatoriet i Ny-Ålesund på 79 grader nord er viktig for det internasjonale samarbeidet. Når vi åpner det nye anlegget 6. juni, følger Norge opp FNs resolusjon om en felles innsats for å få på plass en global referanseramme for nøyaktig navigasjon og alle slags målinger ved hjelp av satellitter. FN-resolusjonen oppfordrer til økt samarbeid, økt grad av datadeling, og kunnskapsutveksling innenfor geodetisk jordobservasjon.

Statssekretær Lars Jacob Hiim og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.
Statssekretær Lars Jacob Hiim og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Grunnleggende for infrastruktur

Jordobservatoriet inngår i et globalt nettverk av tilsvarende stasjoner som til sammen utgjør grunnleggende infrastruktur for overvåkning av jordoverflatens bevegelser, jordens rotasjonsmønster og rotasjonsaksens stilling i verdensrommet. Observatoriet skal også bidra til bedre posisjoner for satellitter i nordlige baner.

Det nye anlegget består av et nytt instrumentbygg og flere nye geodetiske instrumenter som skal virke sammen og utfylle hverandre. Viktigst er de to antennene for målinger fra fjerne stjerner og et instrument for måling med laser mot satellitter.

– Det at Norge nå får et nytt, komplett jordobservatorium med ny og avansert teknologi, er viktig. Vi vil kartlegge jordens endringer mye raskere og mer presist enn det vi klarer i dag. Brukerne av fremtidens satellitteknologi trenger mer nøyaktige data enn det gamle anlegget kan levere, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Jordobservatoriet i Ny-Ålesund
Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Nøkkelrolle i nord

Jordobservatoriet er det eneste i det globale nettverket som ligger så langt nord. Det nye observatoriet vil spesielt bidra til økt nøyaktighet i nordområdene hvor effekten av klimaendringene kan registreres tidligst og tydeligst.

Bidraget er med på å befeste Norges posisjon og tilstedeværelse i nordområdene. Det nye jordobservatoriet gir økt ytelse fra satellitter som passerer nordområdene og styrker norsk utbytte av vår deltakelse i de europeiske satellittprogrammene Copernicus og Galileo.

Kartverkets geodetiske arbeid i Ny-Ålesund er forankret i regjeringens nordområdepolitikk og i Svalbardmeldingen, og bidrar til å opprettholde forskningssamarbeidet og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift. Det nye jordobservatoriet har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen