Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt kvinnefengsel åpnet

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) åpnet tirdag 9. april det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes kommune, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr klipper snoren til det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.
Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr klipper snoren til det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

– Etableringen av Evje fengsel som et kvinnefengsel er et viktig skritt på veien til å sikre trygge og likeverdige soningsforhold for kvinner, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. 

Det nye fengslet består av 30 soningsplasser for kvinner, med 20 soningsplasser med lavere sikkerhetsnivå og 10 plasser med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet er tilrettelagt for kvinnelige innsatte og tilbyr blant annet program i rusmestring og skole- og helsetjenester.

For kriminalomsorgen er det et mål at kvinner ikke skal sone sammen med menn. Gode soningsforhold bidrar til at innsatte ikke faller tilbake til ny kriminalitet ved løslatelse. Soningsforholdene for kvinner bedres med det nye fengslet som har en ny og oppgradert bygningsmasse med høy teknisk standard. Kapasiteten for kvinner i fengsel øker også.

– Kvinner har rett på et like godt tilbud som menn under soning, noe det nye kvinnefengslet bidrar til. Jeg håper at de gode soningsforholdene og tilbudene som fengslet tilbyr vil bidra positivt i de innsattes vei tilbake til samfunnet, avslutter Kallmyr.

Til toppen