Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt liv i gammelt bryggerhus

Utvalgte Kulturlandskap

Landskapet på Vest-Lista i Vest-Agder er rikt på både natur- og kulturopplevelser i et aktivt landbruksmiljø. Her finnes mange kulturminner fra eldre tider, og nylig har et gammelt bryggerhus fått nytt liv.

Vest-Lista er Vest-Agders utvalgte kulturlandskap, og her har landbruksdrift satt spor i landskapet i over 6000 år. Området er ett av Norges eldste jordbrukslandskap, og kulturminnene er mange og fra ulike perioder. 

Helleristninger, gravhauger, kystrøyser, pikksteiner fra bronsealderen, og en bygdeborg fra bronsealder til jernalder foreller om forholdene i en førhistorisk tid. Langhus, som er uthus og innhus bygd sammen, er en byggeskikk som gir Vest-Lista et særpreg, og som har rot tilbake til steinalderen. Flere av gårdene i området er også organisert i klyngetun, på samme måte som under middelalderen. Her er innhus og uthus til flere eiendommer organisert i en klynge, med innmark rundt tunet delt inn i teiger for hvert enkelt bruk. 

Nytt liv til bryggerhus

Disse tradisjonelle byggemetodene er sjeldent godt bevart på Vest-Lista. Nylig har et gammelt bryggerhus i området blitt restaurert. Bryggerhuset hører til gjestgiveriet og skysskafferi som ble bygget på Jøllestø i 1803, og var i bruk til midten av 1800-tallet. I dag er driftsbygningen brukt som barnehage, hovedhuset er brukt av et arkitektkontor, og bryggerhuset har siden 2001 vært bygdekafé og samlingssted for gårdene i området. 

Det gamle bryggerhuset på Jøllestø på Vest-Lista ble fullt restaurert i 2012. Nå skal det brukes av innbyggerne til kurs, baking og fellesaktiviteter. Bildene viser bryggerhuset før og etter restaurering.
Det gamle bryggerhuset på Jøllestø på Vest-Lista ble fullt restaurert i 2012. Nå skal det brukes av innbyggerne til kurs, baking og fellesaktiviteter. Bildene viser bryggerhuset før og etter restaurering. Foto: Ole Steffen Gusdal

Bryggerhuset hadde en bakerovn, som i 2008 ble restaurert. I 2012 ble hele bygningen restaurert, og i 2010 ble det inngått en avtale med Gaia Lista AS der bryggerhuset blir stilt til disposisjon for innbyggerne for kurs, baking og fellesaktiviteter. 

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv. I årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet, som er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier Listhaug.    

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden. 

Til toppen