Nytt lønnssystem for militært tilsatte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

16. desember ble rammene for det nye lønnssystemet for militært tilsatte ferdigbehandlet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er en viktig milepæl for gjennomføringen av Militærordningen og et løft for spesialistene.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter

- Siden Militærordningen ble vedtatt av Stortinget i juni, er det arbeidet intensivt for å bli enige om rammene for det nye lønnssystemet. Det er svært gledelig at saken nå er ferdig behandlet og en viktig brikke for fremtidens spesialistkorps er på plass, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hun forteller at det har vært høyt prioritert å modernisere befalsordningen og få på plass et spesialistkorps.

- Noe av utfordringen med dagens ordninger er nettopp manglende rammevilkår for utvikling og ivaretakelse av spesialistkompetanse. En lite hensiktsmessig lønnsutvikling, usikkerhet for det videre karriereløpet og manglende anerkjennelse går igjen som sannsynlig årsaker til at mange slutter.

Med Stortingets enstemmige vedtak om Militærordningen innføres et spesialistkorps med tilpassede systemer for utvikling og ivaretakelse av spesialistkompetanse.

- Et tilpasset lønnssystem er en avgjørende faktor for å lykkes med innføringen av den nye ordningen.  Det er mange som har stått på for å få dette til, og jeg vil spesielt gi ros til Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene som har vært løsningsorienterte for å få dette i havn, avslutter forsvarsministeren.