Nytt medlem til Norges Banks hovedstyre

Egil Herman Sjursen er i dag oppnevnt som nytt medlem til Norges Banks hovedstyre for perioden 30. oktober 2020–15. mai 2024.

Han erstatter Benedicte Schilbred Fasmer som ble fristilt fra hovedstyret 15. mai 2020.

Sjursen er utdannet cand. polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han gikk av som administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning i 2018, etter å ha hatt denne stillingen siden 2006. Han har både styreerfaring og lang ledererfaring fra finansbransjen.

Sjursen har i dag et verv i kontrollorganet Nibor Oversight Committee.

Hovedstyret består per 30. oktober 2020 av:

  • Sentralbanksjef Øystein Olsen, Bærum
  • Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, Oslo
  • Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, Bærum
  • Hans Aasnæs, administrerende direktør, Sande
  • Arne Hyttnes, pensjonist, Gjøvik
  • Kristine Ryssdal, juridisk direktør, Oslo
  • Egil Herman Sjursen, rådgiver, Bergen
  • Nina Udnes Tronstad, styremedlem, Inderøy
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum