Nytt ministermøte i Bologna-prosessen

Statssekretær Bjørn Haugstad leder den norske delegasjonen til det niende ministermøtet i Bologna-prosessen.På ministermøtet i Jerevan i Armenia torsdag og fredag denne uken møtes ministrene fra de 47 deltagende land for å diskutere videre kurs for Bologna- prosessen.

Statssekretær Bjørn Haugstad deltar på Bologna-møte i Armenia Foto: KD

Ministrene møttes sist i Bucuresti i Romania i 2012. Samtidig arrangeres det fjerde Bologna Policy Forum, en møteplass mellom de europeiske ministrene og ministre fra randsonen til Bologna-landene.

Statssekretær Bjørn Haugstad leder den norske delegasjonen til det niende ministermøtet i Bologna-prosessen, og det fjerde Bologna Policy Forum. På ministermøtet diskuterer deltagerne framgangen for prosessen, samt staker ut veien videre og prioriterer de viktigste områdene for arbeidet i tiden framover. Ministrene diskuterer også de grunnleggende verdiene for høyere utdanning i en tid med store utfordringer for Europa både økonomisk, politisk og demografisk. Hovedsaken på møtet er å diskutere og vedta Jerevan-kommunikeet, som definerer hovedprioriteringer for prosessen frem til 2018. 

I et Europa som blir mer og mer sammenvevd og hvor vi i mange sammenhenger har de samme utfordringene, blir viktigheten av å samarbeide om de gode løsningene stadig viktigere. Kunnskap og høyere utdanning er internasjonal, og Bologna-prosessen er en svært viktig arena for samarbeid, sa statssekretær Bjørn Haugstad.

På møtet vil også Hviterussland tas opp som betinget medlem i prosessen. Det har blitt utarbeidet et veikart for reformer som må gjennomføres i Hviterussland som betingelse for medlemskap. I sitt innlegg under verdidiskusjonen, understreket Haugstad viktigheten av akademisk frihet og herunder muligheten for ansatte og studenter å delta i offentlig debatt, som en av de mest sentrale verdiene for høyere utdanning.

Akademisk frihet må være grunnprinsippet for all høyere utdanning, og for alle land i Bologna-prosessen. Dette er helt sentralt for velfungerende demokratier, og ingenting man verken kan eller skal gå på akkord med, understreket Haugstad i sitt innlegg.

Ministrene møttes første gang i Bologna i 1999 og definerte hovedsatsningsområdene det skulle jobbes med i europeisk høyere utdanning fremover. Ministrene møtes hvert tredje år for å gjøre opp status for hvor langt man har kommet, samt stake ut kursen videre for høyere utdanning i Europa. Gjennom Bologna-prosessen har man etablert et felles utdanningsområde i Europa, the European Higher Education Area (EHEA).  Å videreutvikle kvaliteten på og relevansen av høyere utdanning, å fortsette implementeringen av allerede avtale reformer innen høyere utdanning, å øke studentenes mulighet for arbeid etter endt utdanning, samt å få flere til å gjennomføre høyere utdanning, er sentrale saker frem mot 2020.

Ministrene vil møtes igjen i Paris i Frankrike i 2018 for sitt neste møte.

Mer om henholdsvis det Europeiske utdanningsområdet og Bologna-prosessen, og ministermøtet i Jerevan, kan finnes på www.ehea.info og http://bologna-yerevan2015.ehea.info/

Den norske delegasjonen har foruten statssekretær Bjørn Haugstad, bestått av leder i Universitets- og høyskolerådet Ole Petter Ottersen, leder i Norsk studentorganisasjon Anders Kvernmo Langset, ekspedisjonssjef Toril Johansson og seniorrådgiver Tone Flood Strøm i Kunnskapsdepartementet.

 

 

Til toppen