Nytt nærings- og fiskeridepartement

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. januar 2014 etableres det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

1. januar 2014 etableres det nye Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk.

Departementet har to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Statsråd Elisabeth Aspaker har ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker. Statsråd Monica Mæland har ansvar for departements andre saksområder, blant annet eierskapssaker, handelssaker og selskapslovgivning. Hun har også det administrative ansvaret for departementet.