Nytt nasjonalt hesteregister

Frå 1. juni er eit nytt nasjonalt hesteregister i drift.

Det er Norsk Hestesenter som skal drifte hesteregisteret. Registeret skal samle opplysningar om alle hestar som blir haldne permanent i Noreg.

Landbruks-og matdepartementet  har fastsett endringar i hestepassforskriften med verknad frå 1. juni 2017. Endringane gjeld mellom anna krav om rapportering til det nye nasjonale hesteregisteret og innføring av maksimalpris for kor mykje eit hestepass kan koste. Det er framleis krav om at alle norske hestar skal ha eit slikt pass.

Hest med føll.
Frå 1. juni er eit nytt nasjonalt hesteregister i drift. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen