Nytt norsk-russisk helsesamarbeid

I dag, mandag 27. mars, ble et nytt norsk-russisk program for helsesamarbeid signert. Programmet gjelder fra 2017-2020, og omhandler flere aktuelle temaer som bekjempelse av infeksjonssykdommer, reduksjon av rusmiddelbruk, kriseberedskap, høyteknologisk behandling og samarbeid innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bildetekst: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og viseminister Igor Kagramanyan fra det russiske helseministeriet signerer det nye helsesamarbeidsprogrammet for 2017-2020. 

Det underskrevne programmet innebærer en videreutvikling av et allerede godt samarbeid for perioden 2017-2020 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helseministeriet i Den Russiske Føderasjon. Formålet er å fremme og stimulere til et fortsatt fruktbart og godt samarbeid over landegrensene på helseområdet.

- Det norsk-russiske helsesamarbeidet har nå gått over i en ny fase der gjensidig nytte er et nøkkelord. Vi har identifisert flere tema der vi har felles interesser med våre russiske naboer og der vi ønsker å videreutvikle samarbeidet. Gjennom programmet vil vi stimulere til erfaringsutveksling og konkrete samarbeidsprosjekter mellom Norge og Russland på helseområdet. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid og tror det nye programmet gir en god ramme for det videre arbeidet, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Avtalen ble signert på Kirkenes sykehus mandag 27. mars. Statssekretær Frode Hestnes var også tilstede.

Norsk-russiske samarbeidsprosjekter

I forbindelse med undertegnelsen er det lagt opp et to-dagers program for statssekretærene.

Første dag presenteres to norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen alkohol og rusmidler. Flere tusen bilførere på norsk og russisk side av grensen har avgitt anonyme spyttprøver. Spyttprøvene er testet for en rekke stoffer som kan ha påvirkning på bilkjøring. Nå skal et nytt prosjekt bygge videre på resultatene og se på sammenhengen mellom rus og somatikk, og hvordan forebygge alvorlige bilulykker. I Norge har vi lykkes med å forebygge alvorlige bilulykker og denne kunnskapen ønsker Russland å lære fra.

Beredskapssamarbeid er fokus på andre dagen. Finnmarksykehuset og helsemyndighetene i Murmansk inngikk i 2010 en avtale om gjensidig samarbeid når det gjelder akuttberedskap og grensekryssende pasienttransport. Avtalen er siden øvet flere ganger hvor begge land nå har lykkes med å få på plass avtaler og rutiner som gjør at alvorlig skadde pasienter kan krysse grensen i ambulansene.

Programmet har ellers bestått av en omvisning på det nye Kirkenes Sykehus som er under bygging og som skal ferdigstilles i 2017, og et besøk hos den norsk grensekommisæren samt omvisning på Storskog grensestasjon for å få mer informasjon om avtalen om grensekryssende pasienttransport. 

Til toppen