Nytt odontologisk fakultet ved UiO på Gaustad

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye lokaler for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo skal ligge på Gaustad i Oslo. Det har regjeringen bestemt.

Helt siden 1990-tallet har det vært jobbet for å få på plass nye klinikkfasiliteter for Odontologisk fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo (UiO).

 – Jeg er glad for at beslutningen nå endelig er tatt, og at vi har kommet til en god konklusjon. Beliggenheten nær Blindern og Rikshospitalet er ideell for å sikre fortsatt tannhelseutdanninger og -forskning av høy internasjonal klasse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Odontologisk fakultet har ikke tilfredsstillende fysiske forhold, og det er et stort behov for nye lokaler. Lokaliseringen i nærheten av øvrige fagmiljøer på Blindern og Gaustad vil være meget gunstig både for utdanningene og forskningen. Plassering på den delen av campus som er nærmest Rikshospitalet er også ideelt.

Stort og viktig fagmiljø

OD er landets største fagmiljø for tannhelsefag med ca. 470 studenter og 450 ansatte. Fakultetet utdanner tannpleiere, tannleger, tannlege­spesialister og forskere.

Fakultetet gjennomfører 50 000 pasientkonsultasjoner hvert år som en del av undervisningen. OD står for størstedelen av norsk forskning på feltet.

Det nye bygget vil samle tannhelsefagmiljøene i Oslo. Tanntekniker­utdanningen overføres fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til UiO. I tillegg vil Tannhelse­tjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) samlokaliseres med OD.

 Regjeringens konseptvalg betyr at den videre planleggingen av prosjektet kan starte. Det vil ta flere år før bygget kan stå ferdig, og er blant annet avhengig av at Stortinget prioriterer penger til byggingen.