Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU

Rapport fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Det danske formannskapet har helse høyt på prioriteringslisten. I kvartalsrapporten til helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas kan du lese om dette og annet nytt om helse i EU.

På helsefeltet vil danskene ta tak i flere store saker som skal behandles i Rådet og Europaparlamentet våren 2012:

  • EUs nye helseprogram ”Health for Growth”
  • ”Health Security Initiative ” - Europakommisjonens forslag til økt beredskap mot helsetrusler
  • forslag til direktiv om raskere innføring av nye legemidler i markedet 
  • revisjon av direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Det danske formannskapet hadde håpet også å bidra i arbeidet med revisjon av tobakksdirektivet, men ettersom forslaget ikke ventes framlagt før ved slutten av året vil ikke danskene kunne drive denne saken fram.

Som egne prioriteringer har danskene valgt

  • ”Smart Health – Better Lives” – agenda for å fremme innovasjon i helsesektoren
  • Antibiotikaresistens
  • Kroniske sykdommer

Norge er invitert til uformelt helseministermøte i Danmark 23.-24.april. Danskene arrangerer en stor konferanse om eHelse 7.mai, med sterk norsk deltakelse.

Hele rapporten til helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas kan leses her.

Til toppen