Nytt parkeringstilsyn opprettes på Lillehammer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen tar ansvar og rydder i parkeringsbransjen. Det er allerede klart at et nytt parkeringsregelverk trer i kraft 1. januar 2017. Nå har vi nådd nok en milepæl ved at Statens vegvesen oppretter en ny tilsynsenhet på Lillehammer. Vi skal sikre at forbrukerne blir bedre ivaretatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den nyopprettede enheten skal føre tilsyn med parkeringsvirksomhet etter det nye regelverket. De skal bidra til at parkeringstilbydere følger regelverket, behandle søknader om unntak fra kravene, og godkjenne undervisningsplaner og prøver i forbindelse med opplæring av parkeringsvakter.

– For dagens regjering har det vært svært viktig å få på plass et regelverk som er positivt både for forbrukerne og for de seriøse i bransjen. Parkeringstilsynet skal bidra til at vi luker ut de useriøse aktørene, og gir bedre vilkår for forbrukerne, sier Solvik-Olsen.

Det nye regelverket tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet.

Fem minutters frist etter billettens utløp

Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.

Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon. Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge kontrollsanksjon mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

Enklere å klage, og ny parkeringsklagenemd

Alle parkeringskunder som har fått ilagt en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda. 

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner

Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Krav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det. 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

Standardisering av P-skilt

Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres. Blant annet skal kommunale vilkårsparkeringsplasser skiltes med den kjente, hvite P-en på blå bakgrunn. Slik vil de plassene hvor det er betalingsfritak for forflytningshemmede være lett synlige. Private vilkårsparkeringsplasser skiltes med en svart P på hvit bakgrunn.

Det legges også til rette for at kommunene kan reservere parkeringsplasser for kjøretøy som omfattes av bildelingstjenester. Det er allerede nå, før parkeringsforskriften trer i kraft, avklart at kommunene har muligheten til dette ved hjelp av underskilt.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Les hele forskriften på Lovdata.no.