Nytt regelverk for nedlesning av data fra satellitt på Svalbard og i Antarktis

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forslag til to nye forskrifter om jordstasjonsvirksomhet på Svalbard og i Antarktis er sendt på høring.

- Vi må ha et regelverk som er i takt med tiden. Den tekniske og markedsmessige utviklingen av elektronisk kommunikasjon og utviklingen innenfor satellittindustrien har ført til et behov for å revidere regelverket for jordstasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Innhold i forslag til oppdatert regelverk

Det er foreslått et forbud mot å sende data til, eller lese data ned fra, satellitter som ivaretar funksjoner spesielt for militære formål.

Det foreslås videre at det ikke er tillatt å lese ned data som ikke gjøres tilgjengelig for alle, på fritt grunnlag eller kommersielle vilkår. Det vil med andre ord være tillatt å kommunisere med satellitter som brukes til dual-use-formål (det vil si satellitter som både har sivil og militær kapasitet) forutsatt at disse dataene gjøres tilgjengelig for alle.

Forbudet mot å lese ned data som ikke kan gjøres kommersielt tilgjengelig, foreslås kombinert med en adgang for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til å sette en frist for når de nedleste dataene skal være tilgjengelige. Videre foreslås det at Nkom etter søknad kan gi fritak fra plikten til å gjøre data tilgjengelig, hvis det finnes forskningsmessige eller kommersielle hensyn som må ivaretas.

De to nye forskriftene opphever gjeldende forskrift 11. juni 1999 nr. 664 om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt.

Det foreslås at Nkom skal ha ansvar for tilsynsførselen med jordstasjoner og satellittvirksomhet i polare områder.

Les mer om forslaget her.