Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt regelverk for private barnehager:

Over 200 svar på høringen

Da høringsfristen for nytt regelverk for private barnehager gikk ut 26. juli var det kommet inn 214 svar. – Jeg er glad for at vi har fått så mange høringssvar. Vi ønsker å få på plass et nytt og tilpasset regelverk som sikrer åpenhet, kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet. Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Dette er lovendringer foreldre og barnehagesektoren er opptatt av, og innspillene er svært verdifulle i det videre arbeidet med nytt regelverk, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsdepartementet skal oppsummere svarene og bearbeide lovforslagene videre. Regjeringen tar deretter sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag i løpet av 2019.

– Vi ønsker å legge best mulig til rette for et mangfoldig tilbud, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer best for sine barn. Det må være rom for både store og små barnehager, ideelle og andre private barnehager med ulikt innhold og profil, som musikk- eller friluftslivbarnehager, sier Sanner.

 

Endringer i regelverket for private barnehager

  • Forslaget til lovendringer i barnehageloven med forskrifter ble sendt på offentlig høring 26. april.
  • Høringsfristen var 26. juli.
  • Kunnskapsdepartementet skal oppsummere og bearbeide lovforslagene videre basert på tilbakemeldingene.
  • Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag i løpet av 2019.
Til toppen