Nytt regelverk underveis for støtte til visse tjenester

Europakommisjonen presenterte 16. september en pakke for oppdatering av regelverket for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Regelverket skal gjøre livet lettere for offentlige myndigheter og tjenesteytere, rapporterer konkurranseråd Geir Bekkevold.

Kommisjonen arrangerte i fjor en høring om bruken av regelpakken fra 2005 vedrørende (kompensasjon av) tjenester av allmenn økonomisk betydning,  den såkalte Monti-Kroes pakken, og fulgte opp med en meddelelse av 23. mars 2011. Dette ble fulgt opp av kommissæren for konkurranse, Joaquín Almunia på møte med Europaparlamentets økonomiske komité 12. juli 2011.

Et klarere og enklere regelverk
Kommisjonen presenterte 16. september en pakke for oppdatering av regelverket for tjenester av allmenn økonomisk betydning.  I  Kommisjonens nyhetsbrev (State Aid Weekly e-News No 32/11) bekreftes signaler fra Kommissær Almunia om at målsettingen med reformen er å utvikle et klarere og enklere regelverk for å gjøre ’livet lettere’ for offentlige myndigheter og tjenesteytere.  Dette innebærer at en vil legge mindre vekt på lokale tjenester som gir en lav kompensasjon (støtte), og sette fokus på tjenester som har en virkning på tvers av grensene.  

Kommisjonen varsler at vedtak i saken er ventet i slutten av januar 2012, og dette forberedes i en arbeidsgruppe der Norge er med.

Viktige element
Forslaget (-ene) følger opp de tiltak Kommissær Almunia varslet i juli:  

- Kommisjonen vil introdusere ’de minimis’ regler for utvalgte Tjenester av Generell Økonomisk Interesse (SGEI),  noe som vil føre til at en fra Kommisjonens side ikke vil granske mindre beløp for kompensasjon. For å ivareta den lokale tjenestens karakter, kan en også gjøre dette avhengig av andre kriteria som meget liten størrelse på den aktuelle lokale myndighet eller en begrenset størrelse på tjenesteleverandøren;
- Kommisjonen vil utvide unntaket, som i dag gjelder for ’hjem til husløse’ og sykehus, til å omfatte flere sosiale tjenester;
- Kommisjonens granskning må sikre at tjenestene er ytet så effektivt som mulig, og Kommissær Almunia åpnet her for at en kunne arbeide for en modell hvor leverandør og det offentlige kunne dele eventuelle effektivitets gevinster (og hvor en tjenesteleverandør etter dagens modell sikres ’reasonable’ profitt).

Til toppen