Nytt statssekretærutvalg for raskere bosetting

Regjeringen setter ned et statssekretærutvalg som skal vurdere tiltak for økt og raskere bosetting av flyktninger.

- Over 5 000 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, venter i norske asylmottak på en kommune å flytte til. Bosetting er viktig for at de raskest mulig skal komme ut i arbeid og utdanning, og starte et nytt liv i Norge. Det krever en samlet innsats fra flere statsråder og departementer for å løse de utfordringene vi står overfor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

- Ventetiden i asylmottak virker passiviserende og forsinker integreringen. Det store antallet personer i mottak er også kostbart for staten. Derfor har regjeringen satt ned dette utvalget, sier statsråden.

Utvalget består av statssekretærer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet.

Til toppen