Nytt studie i entreprenørskap i landbruket

Fagskolen innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole et nytt fagskoletilbud innen entreprenørskap i landbruket. Studiet starter opp i løpet av september 2015 og er samlingsbasert og næringsretta. Det skal foregå på deltid over 2 år.

Målgruppa er bønder og framtidige bønder og rådgivningstjenesten i landbruket. Vil du lære mer om hvordan du utvikler gode ideer til framtidsretta næring, enten på egen gård eller som rådgiver, er studiet aktuelt for deg.

Felles diskusjoner, fagturer, gardsbesøk, nettverksbygging, kunnskap om potensielle næringer og markedsforståelse er viktig kjerneaktiviteter og -temaer i studiet.

Mer informasjon finner du på www.hvam.vgs.no under fagskole; Natur- og kulturbasert entreprenørskap.

Søknadsfrist 10.juni.

Kontaktperson: liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no

Til toppen