Nytt styre for Den Nationale Scene

I generalforsamling 3. juni 2015 ble det valgt nytt styre for AS Den Nationale Scene. Siren Sundland ble gjenvalgt som styreleder. Styret er valgt for perioden 2015–2019.

Statens representanter i det nye styret er som følger:

Siren Sundland, styreleder (gjenvalg), konserndirektør i Sparebanken Vest.

Victor D. Norman, nestleder (ny), samfunnsøkonom, tidligere arbeids- og administrasjonsminister.

Kristin Eriksen Bjørn (ny), instruktør, dramaturg og manusforfatter.

Harald Alfsen (ny), advokat og partner i Inventura AS.

Ole Hope (gjenvalg), direktør for Business Region Bergen.

1. varamedlem: Kari Standal Pavelich (gjenvalg), adm. dir. i Opera Nordfjord.

2. varamedlem: Roy-Eddy Lie (ny), eiendomssjef i Liegruppen.

I tillegg velges to styremedlemmer av og blant de ansatte for to år av gangen.

Til toppen