Nytt styre for Den Norske Opera og Ballett

I generalforsamlingen 15. juni ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett.

Pablo Barrera Lopez og Arne Fagerholt er valgt som nye styremedlemmer i Den Norske Opera & Ballett AS. Styreleder Anne Carine Tanum og styremedlemmene Sarah Willand, Gro Bergrabb og Rolf Thorsen er gjenvalgt.

- Sammensetningen sikrer et styre med kompetanse både innen innovasjon, økonomi og administrasjon i tillegg til kunst- og kulturfaglig kompetanse. Samlet sett besitter styret bred og relevant kompetanse for å håndtere de viktige strategiske utfordringene for Operaen framover. Å få publikum tilbake i salene, å nå et bredere og mer mangfoldig publikum, og samtidig sikre en bærekraftig drift er det viktigste nå, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

- Jeg vil samtidig takke avtroppende nestleder Jan Petersen og styremedlem Håkon Berge for godt arbeid og en grundig og god innsats, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

 

Styret består av de seks aksjonærvalgte medlemmer og i tillegg to medlemmer valgt av de ansatte. Styret er valgt for to år.

Presentasjon av de nye styremedlemmene

Pablo Barrera Lopez (35) er konserndirektør for kommunikasjon, myndighetskontakt og innkjøp i Yara International ASA. Barrera Lopez var tidligere leder for konsernstrategi i Yara, og ble senere selskapets landssjef i Chile. Før karrieren i Yara arbeidet han fem år i Boston Consulting Group. Pablo Barrera Lopez ble i 2018 kåret til årets ledertalent av E24. Han ble i 2019 tatt som medlem i forumet Young Global Leaders. Han har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole.

Arne Fagerholt (57) er kultursjef i Orkland kommune. Han er utdannet danser og koreograf. Han var teatersjef for dansekompaniet Carte Blanche 2001–2008, og har vært lektor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo 2009-2010. Fagerholt satt som leder av faglig utvalg for dans og rådsmedlem i Norsk kulturråd 2012–2017, og har også hatt flere andre styreverv i scenekunstfeltet.

De statlige styrerepresentantene utgjør etter dette:

Styreleder

Anne Carine Tanum, Oslo

Nestleder

Sarah Willand, Viken

Styremedlem

Gro Bergrabb, Nordland

Styremedlem

Rolf Thorsen, Oslo

Styremedlem

Pablo Barrera Lopez, Oslo (NY)

Styremedlem

Arne Fagerholt, Trøndelag (NY)