Nytt styre i Finanstilsynet fra 1. mars 2018

Finansdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre i Finanstilsynet. Professor Finn Arnesen ved Senter for europarett (UiO) er oppnevnt som ny styreleder.

Styret er oppnevnt for perioden 1. mars 2018 til 1. mars 2022, og vil bestå av:

Professor Finn Arnesen Åsgårdstrand leder
Professor Giuditta Cordero-Moss Oslo nestleder
Professor Mette Bjørndal Bergen medlem
Advokat Kjetil Wibe Finnsnes medlem
 Pensjonist Arne Skauge   Bærum medlem
 Førstelektor Thorunn Falkanger   Bærum første varamedlem
 Ordfører Bjørn Arild Gram  Steinkjer andre varamedlem

 

I tillegg vil Norges Bank ha en observatør i styret:

Direktør Sindre Weme                                 Røyse        observatør
Ass. Direktør Ylva Søvik Oslo stedfortreder for observatør
Til toppen