Nytt styre i Norsk filminstitutt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre for Norsk filminstitutt.

- Norsk filminstitutt står overfor mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Med det nye styrets kompetanse på blant annet teknologisk utvikling, er jeg trygg på at NFI vil være godt rustet til å håndtere disse utfordringene. Jeg er også glad for at sittende styreleder Marit Reutz har takket ja til å lede styret også i den kommende perioden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmsektoren. Virksomheten forvalter de statlige virkemidlene på filmområdet til utvikling, produksjon, lansering og filmformidling. Norsk filminstitutt forvalter om lag 600 millioner kroner i tilskuddsmidler og har et driftsbudsjett på om lag 103 millioner kroner.

Det nye styret for Norsk filminstitutt er:

Styreleder:
Marit Reutz, Oslo. Selvstendig næringsdrivende. Styreleder i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Styremedlemmer:
Elisabeth Storaas Heggen, Oslo. Kommunaldirektør Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Varamedlem i Norsk filminstitutts styre 2012-2016.

Tove Nedreberg, Trondheim. Adm. direktør Adresseavisen/Adresseavisen Gruppen. Styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.

Bjørn Eirik Olsen, Tromsø. Daglig leder SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.

Jo Christian Oterhals, Oppegård. Selvstendig næringsdrivende, Treo AS, strategirådgiver.

Daniel Nordgård, Kristiansand. Forsker v/Agderforskning og universitetslektor v/Universitetet i Agder (varamedlem).


Det nye styre er oppnevnt for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.


I tillegg velges ett medlem av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg. Toril Simonsen har vært de ansattes representant siden 2008 og er gjenvalgt til dette vervet.