Historisk arkiv

Nytt styre oppnevnt i Norsk filminstitutt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Styreperioden for styret i Norsk filminstitutt utløp 31. mars 2012. Kulturdepartementet har utnevnt nytt styre for virksomheten.

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmsektoren. Virksomheten forvalter de statlige virkemidlene på filmområdet, inkludert dataspill, herunder områdene utvikling, produksjon, distribusjon, lansering og filmkultur. Norsk filminstitutt forvalter 423 millioner kroner i tilskuddsmidler og har et driftsbudsjett på om lag 100 millioner kroner.

Det nye styret for Norsk filminstitutt er:

Styreleder:
Marit Reutz, seniorrådgiver i Telenor

Styremedlemmer:
Morten Andreassen, jurist (nestleder)
Agnete G. Haaland, skuespiller og teatersjef
Annika Dybwad, seniorkonsulent i The Performance Group
Joh Ekollo, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Elisabeth Storaas Heggen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (varamedlem)

Det nye styret er oppnevnt for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2016.

I tillegg skal ett medlem velges av og blant de ansatte i Norsk filminstitutt ved skriftlig valg.

Til toppen