Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt sykehus til Opdøl

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde. Dermed har statsråden kommet frem til samme konklusjon som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

– Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år, og jeg har stor forståelse for at spørsmålet om tomtevalg engasjerer og vekker mange følelser i befolkningen. Jeg er glad for at vi nå får landet tomtevalget, slik at vi i dag har kommet et skritt nærmere målet om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig for å gi fylkets pasienter best mulig pasientbehandling i fremtiden, sier Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret i Helse Møre og Romsdal anbefalte onsdag et nytt sykehus på Opdøl ved Molde, det samme gjorde styret i Helse Midt-Norge torsdag 18. desember.

– Alle rapporter som er levert har gitt et godt beslutningsgrunnlag. Jeg deler styret i Helse Midt-Norge sitt syn når det i sitt vedtak legger vekt på fordelene ved å lokalisere det nye sykehuset nær det største fagmiljøet. Styret har også vektlagt lokalisering som vil gi kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for alle innbyggere i opptaksområdet. Det er viktig at det planlegges for et godt poliklinisk tilbud i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Ålesund sjukehus skal fortsatt være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal, sier Bent Høie.

Statsråden ønsker nå å komme videre i arbeidet mot et nytt sykehus.

– Nå som avgjørelsen er tatt, er det viktig å jobbe sammen for å få til et nytt og moderne sykehus til det beste for pasienten, sier Høie.

Les protokollen fra foretaksmøtet i Helse Midt-Norge

Til toppen